Elektroniczne fakturowanie – korzyści, zagrożenia, warunki

Choć rygory dotyczące wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych zostały znacznie złagodzone, wciąż stosunkowo niewielu przedsiębiorców korzysta z tej formy dokumentowania sprzedaży.
Tymczasem ma ona wiele zalet.

Od 1.01.2014 r. zasady e-fakturowania zostały uregulowane bezpośrednio w ustawie o VAT[1]. Przy tej okazji warto je przypomnieć, rozważyć korzyści i płynące stąd zagrożenia (których na szczęście jest coraz mniej).

Powodów i korzyści z wdrożenia e-fakturowania jest wiele – zarówno dla wystawcy faktury, jak i jej odbiorcy. Możemy tu wymienić jedynie przykładowe (patrz ramka poniżej).

Z drugiej strony e-fakturowanie może wiązać się z pewnymi niedogodnościami (głównie na etapie jego wdrażania) bądź zagrożeniami. W szczególności można wskazać tutaj na:

  • konieczność zapewnienia pewnego minimalnego zaplecza technologicznego (np. skrzynka pocztowa e-mail, przestrzeń na potrzeby archiwum elektronicznego), a w przypadku jego braku, podjęcia określonych początkowych inwestycji,
  • ryzyko utraty danych przechowywanych jedynie elektronicznie i związana z tym konieczność tworzenia zapasowych archiwów (tzw. back-up), jak również podjęcia środków ostrożności w celu ochrony poufnych danych,
  • ze względu na dostępne różne formaty dokumentów elektronicznych i różne metody ich przesyłania (np. PDF wysyłane pocztą elektroniczną, przez stronę internetową, elektroniczne biura obsługi, serwisy do wymiany dokumentów) konieczne możne być uporządkowanie (np. poprzez wprowadzenie określonych procedur) źródeł e-faktur i ich repozytorium.

Niezależnie od tego rachunek korzyści i strat zdaje się stanowczo przechylać szalę na rzecz e-fakturowania.

Dla przedsiębiorców rozważających wprowadzenie e-fakturowania istotne jest też to, że od 2011 r. zliberalizowano wymogi prawne stawiane fakturom elektronicznym.

Do polskiego porządku prawnego wdrożono bowiem przepisy dyrektywy 2010/45/UE z 13.07.2010 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (Dz. U. UE L z 22.07.2010 r., dalej dyrektywa).

W preambule do dyrektywy został określony zasadniczy cel zmian w zakresie e-fakturowania, tj. rozpowszechnienie elektronicznego obiegu faktur, w szczególności poprzez zrównanie wymogów stawianych fakturom elektronicznym i papierowym: Ponieważ fakturowanie elektroniczne może pomóc przedsiębiorcom obniżyć koszty i zwiększyć konkurencyjność, należy zmienić aktualne wymogi VAT dotyczące fakturowania elektronicznego po to, by zlikwidować istniejące obciążenia i przeszkody.

Wyświetlono 13% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....