Edward Kossakowski - pożegnanie

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 30.10.2017 r., w wieku 67 lat, odszedł od nas śp. Edward Kossakowski. Autor cenionych publikacji w „Rachunkowości”, członek Redakcji, a później Komisji Programowej czasopisma, przewodniczący Rady Nadzorczej wydawnictwa, wybitny działacz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, nasz przyjaciel.

Edward Kosakowski - autor, członek Redakcji, działacz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Podczas uroczystości żałobnej w Białymstoku, 3.11. 2017 r., Franciszek Wala, Prezes Zarządu Głównego SKwP, powiedział: „Żegnamy dzisiaj śp. Edwarda Kosakowskiego. Jak trudno jest wypowiadać słowo żegnamy, gdy przez wiele lat dzieliło się z Tobą, Edwardzie, trudy i radości działalności zawodowej i społecznej. Swą liczną obecnością na tej smutnej uroczystości dajemy wyraz szacunku i sympatii dla Ciebie. Chyląc czoła, oddajemy cześć Twojej pamięci i wyrażamy podziękowanie za wszystko, co w swym pracowitym życiu uczyniłeś i stworzyłeś w zawodowej i społecznej działalności.

Jako przedstawiciele jednostek organizacyjnych SKwP z całego kraju łączymy się w bólu i żalu z Twoją Rodziną i najbliższymi. Edward zaskarbił sobie bowiem szacunek i przyjaźń wszystkich, którzy Go bliżej poznali. Miał cechy, które zjednywały Mu sympatię i kształtowały Jego autorytet oparty na wysokich kompetencjach zawodowych. Były to pracowitość, rzetelność i wysoka etyka zawodowa. Wielką pracą, talentem i konsekwencją osiągnął wyższe wykształcenie, tytuł biegłego rewidenta, dyplomowanego księgowego i doradcy podatkowego. Był przy tym człowiekiem ciepłym, życzliwym innym, troszczącym się o współpracowników, bezpośrednim, uczynnym w kontaktach osobistych, o dużym poczuciu humoru.

Swoją wiedzą i umiejętnościami dzielił się ze współpracownikami oraz rzeszami osób przygotowujących się do zawodów związanych z rachunkowością, którym niezbędna jest wiedza z dziedziny podatków. Edward był bowiem autorem wielu publikacji z tej dziedziny, cenionych przez praktyków. Publikował głównie w wydawnictwach SKwP, a także w miesięczniku „Rachunkowość”.

Mimo absorbującej pracy zawodowej na kierowniczych stanowiskach, w organach administracji skarbowej, a potem w firmie audytorskiej Buchalteria oraz wspomnianej działalności publicystycznej, Edward umiał znaleźć czas na społeczne działania, które były jego wielką pasją. Realizował je w wielu formach, będąc członkiem SKwP przez 40 lat. Uczestniczył w pracach władz Stowarzyszenia na różnych szczeblach organizacyjnych przez ponad 35 lat. Przez ostatnie 18 lat był prezesem Zarządu Oddziału Okręgowego w Białymstoku, a także członkiem Prezydium Zarządu Głównego SKwP, w którym pełnił funkcję skarbnika. Po utworzeniu samorządu biegłych rewidentów był przez 6 lat skarbnikiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Nie sposób w krótkim wspomnieniu wymienić choćby głównych dokonań stanowiących rezultat Jego inspiracji, inicjatyw, działań organizatorskich i wykonanych osobiście prac. Przejawami tych dokonań są szeroka działalność statutowa rozwijana przez Oddział Białostocki SKwP, wielkie osiągnięcia w zakresie przygotowania do zawodu i ustawicznego doskonalenia kwalifikacji kadr księgowych, współpraca ze szkołami, uczelniami oraz młodzieżą, przedsiębiorcami i pracodawcami, propagowanie zasad Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości. Ale najcenniejszymi, trwałymi rezultatami działań Edwarda są wzrost wiedzy i umiejętności zawodowych oraz pozytywny wpływ na postawy etyczne wielkiej liczby osób – członków Stowarzyszenia, uczestników szkoleń, spotkań konsultacyjnych, czytelników opracowań Jego autorstwa.

Miał On dar pozytywnego oddziaływania swą osobowością. Jakże trafne i piękne są słowa wypowiadane przez wiele osób z Jego bliskiego otoczenia, że miały zaszczyt i szczęście z Nim współpracować, że cechowały Go szczególna solidność i solidarność zawodowa oraz wielka życzliwość i koleżeństwo, chęć przychodzenia z pomocą.

Wyróżniający się wkład pracy Edwarda oraz jej efekty znajdowały powszechne uznanie i zostały docenione. Świadczą o tym liczne przyznane Mu odznaczenia. Za wybitne osiągnięcia w działalności państwowej i społecznej został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Honorową „Zasłużony Pracownik Państwowy”, Złotą Odznaką „Zasłużony Białostocczyźnie” oraz Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego.

Zarząd Główny SKwP nadał Mu najwyższe odznaczenia honorowe – Złotą oraz Złotą z Diamentem Odznakę „Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”. Za wkład pracy społecznej na rzecz samorządu zawodowego biegłych rewidentów został wyróżniony Złotą Odznaką i Medalem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Żegnam Cię, Drogi Edwardzie, w imieniu ponad 22 tysięcy członków SKwP, władz naczelnych i okręgowych Stowarzyszenia. Twoje odejście okryło środowisko zawodowe smutkiem i żalem. Odszedł od nas człowiek czynu i wielkiego serca, działacz i przyjaciel. Dziełem całego życia zaskarbiłeś sobie nasze uznanie, szacunek i serdeczną wdzięczność. Takim pozostaniesz w naszej pamięci”.

Do słów pożegnania przez SKwP dołączamy ze swej strony płynące z serca podziękowania za lata owocnej i nacechowanej obopólną sympatią współpracy, za to że zawsze mogliśmy liczyć na Twoje pióro, radę i pomoc. Będzie nam Ciebie brakować.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia Małżonce Pani Danucie, Dzieciom i Ich bliskim.

Wydawnictwo Rachunkowość

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....