Działalność Komisji Nadzoru Audytowego w 2012 r. (wybrane informacje)


I. Rynek usług audytorskich

1. Na 31.12.2012 r. w rejestrze biegłych rewidentów znajdowały się 7104 osoby (w tym 4549 kobiet), co oznacza zmniejszenie w stosunku do końca 2011 r. o 207 osób. Spośród biegłych rewidentów wpisanych do rejestru 3632 deklarowało wykonywanie zawodu. Średnia wieku biegłego rewidenta wynosiła 56 lat.

W 2012 r. wpisane zostały do rejestru biegłych rewidentów 174 osoby, a 407 zostało wykreślonych, z tego 217 na własny wniosek, 58 z powodu śmierci, 132 z powodu nieuiszczenia składek członkowskich.

W porównaniu z 2011 r. liczba wpisów do rejestru biegłych rewidentów zmniejszyła się o 149 osób.

W postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów w 2012 r. uczestniczyło 10 512 kandydatów, z tego 1050 z naboru w 2012 r. W stosunku do końca 2011 r. oznacza to wzrost o 851 kandydatów.

W 2012 r. 176 osób zdało egzamin dyplomowy i uzyskało prawo wystąpienia do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (KRBR) o wpis do rejestru.

2. Na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (dalej podmioty uprawnione) znajdowało się na dzień 31.12.2012 r. 1704 podmiotów uprawnionych. W porównaniu z 2011 r. liczba podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych zmalała o 80.

Od 1 stycznia do 31.12.2012 r. na listę podmiotów uprawnionych wpisano 68 podmiotów, a jednocześnie skreślono 149 podmiotów uprawnionych, w tym 119 na wniosek własny, 16 w związku z nieuregulowaniem rocznej opłaty z tytułu nadzoru, 10 z powodu śmierci biegłych rewidentów prowadzących podmioty uprawnione w formie działalności gospodarczej, 4 z powodu skreślenia biegłego rewidenta, który prowadził własną działalność.

W porównaniu z 2011 r. liczba wpisów podmiotów uprawnionych na listę zmniejszyła się o 31, zaś liczba skreśleń zwiększyła o 22.

W 2012 r. podmioty uprawnione przeprowadziły 28 259 badań sprawozdań finansowych, w tym 23 628 obligatoryjnych. Przychody uzyskane przez podmioty uprawnione z tego tytułu wyniosły: 688,6 mln zł, w tym przychody z rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego: 543,7 mln zł (79%).

Wyświetlono 6% treści artykułu

MSSF a ustawa o rachunkowośći

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....