Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami

Magdalena Barańska
Dyskutowano o nich podczas XXII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Rachunkowość a controlling”, która odbyła się 16–18.10.2017 r. w Karpaczu.

Skuteczne zarządzanie organizacjami wymaga posiadania przez nie odpowiedniego systemu informacyjnego. Głównym źródłem zasilania tego systemu danymi liczbowymi jest rachunkowość, a zwłaszcza jej podsystemy – rachunek kosztów oraz rachunek osiąganych wyników. Stanowią one ważny element rachunkowości finansowej i zarządczej oraz są podstawą controllingu.

Rola, jaką w systemie informacyjnym controllingu odgrywa rachunkowość, wynika z tego, że w jej ramach prowadzony jest pomiar rezultatów działalności jednostki oraz poszczególnych, wyodrębnionych w niej ośrodków odpowiedzialności. Jakość i terminowość informacji dostarczanych przez rachunkowość w dużym stopniu przesądzają o skuteczności działań podejmowanych w ramach controllingu.

Zarządzanie kosztami ściśle się wiąże z rozwojem różnych koncepcji rachunku kosztów. Na uwagę zasługują koncepcje rachunku kosztów docelowych, rachunku kosztów działań oraz rachunku kosztów jakości. W praktyce znajdują one zastosowanie w strategicznym zarządzaniu kosztami.

Zarządzanie dokonaniami można rozumieć jako sterowanie wdrażaniem strategii organizacji. Wiąże ono zarządzanie kosztami z zarządzaniem innymi obszarami działalności, takimi jak procesy wewnętrzne, relacje z klientami czy wyniki finansowe. Dzięki temu możliwa jest ocena wpływu decyzji, podejmowanych w toku zarządzania kosztami, na wyniki osiągane w innych obszarach.

Na tym tle interesujące są zarówno rozważania teoretyczne, jak i prace badawcze poświęcone nie tylko pomiarowi, ale i ocenie dokonań w przedsiębiorstwach (produkcyjnych, handlowych i usługowych), obejmujące tak pojedyncze przedsiębiorstwa, jak i grupy kapitałowe, a także instytucje finansowe, uczelnie, podmioty lecznicze, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej oraz organizacje non profit stosujące controlling lub niektóre jego elementy. Jednak największym zainteresowaniem wśród naukowców cieszy się problematyka stosowania przez różne organizacje strategicznej karty wyników.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zainteresowanych, Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu w Instytucie Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego (UE) we Wrocławiu zorganizowała Ogólnopolską Konferencję Naukową „Dylematy w zarządzaniu kosztami i dokonaniami”. W jej ramach odbyło się, po raz pierwszy, Forum badawcze doktorantów oraz II międzynarodowe sympozjum naukowe w języku angielskim – Global Challenges of Management Control and Reporting.

Konferencji przewodniczył kierownik Katedry Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu prof. zw. dr hab. Edward Nowak, a pracami komitetu organizacyjnego kierował dr Piotr Bednarek. Radę programową tworzyli przedstawiciele różnych ośrodków akademickich, m.in. prof. Edward Nowak (przewodniczący) oraz prof. Halina Buk z UE w Katowicach, prof. Ksenia Czubakowska z Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. Mieczysław Dobija z UE w Krakowie, prof. Wiktor Gabrusewicz z UE w Poznaniu, prof. Jerzy Gierusz z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Teresa Martyniuk z Sopockiej Szkoły Wyższej, prof. Wanda Skoczylas z Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. Sławomir Sojak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W wydarzeniu uczestniczyło 120 osób reprezentujących ośrodki akademickie z całego kraju oraz wielu praktyków z różnych przedsiębiorstw, instytucji finansowych i jednostek budżetowych. Przybyli również uczestnicy z Niemiec, Brazylii i Włoch.

Na konferencję nadesłano 85 artykułów naukowych w języku polskim oraz 18 w języku angielskim. Przygotowali je autorzy uznani w środowisku akademickim, a także młodzi pracownicy nauki i praktycy projektujący i wdrażający controlling oraz stosujący narzędzia rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w swoich jednostkach. Artykuły poświęcono zagadnieniom teoretycznym, rozwiązaniom metodycznym oraz zastosowaniom praktycznym rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, jednostkach budżetowych, a także niezarobkowych.

[1] Rachunkowość a controlling, (red.) E. Nowak, M. Kowalewski, M. Nieplowicz, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 471/2017; Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami, (red.) R. Kowalak, M. Kowalewski, P. Bednarek, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 472/2017; Global Challenges of Management Control and Reporting, (red.) E. Nowak i J. Dyczkowska, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 474/2017.

Podczas 3-dniowych obrad wygłoszono 39 referatów w języku polskim, które zaprezentowano w 2 sesjach plenarnych – Tendencje rozwoju controllingu i Wyzwania dla rachunkowości zarządczej – oraz 6 tematycznych: Dylematy pomiaru dokonań, Controlling w podmiotach leczniczych, Informacyjne wspomaganie controllingu, Controlling w sektorze publicznym, Raportowanie i ocena dokonań, Systemy zarządzania kosztami. Z kolei w trakcie sympozjum Global Challenges of Management Control and Reporting, podzielonego na 3 sesje tematyczne: Auditing (audyt), Management accounting (rachunkowość zarządcza) i Reporting (sprawozdawczość), przedstawiono 13 referatów w języku angielskim. Dorobek naukowy konferencji stanowią 3 tomy materiałów[1].

Zaprezentowane referaty były przedmiotem ożywionej dyskusji. Wiele wątków kontynuowano w trakcie spotkań kuluarowych.

W trakcie I Forum badawczego doktorantów zaprazentowano koncepcje rozpraw doktorskich, które poddano dyskusji.

Zagadnienia i problemy związane z rachunkowością, controllingiem, zarządzeniem kosztami i dokonaniami, budżetowaniem, kontrolą zarządczą i audytem będą omawiane na kolejnej konferencji z cyklu „Rachunkowość a controlling”, która odbędzie się 15–17.10.2018 r.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....