Dylematy wspólnika zatrudnionego we własnej spółce z o.o.

Michał Kosiarski radca prawny, Sikora&Sikora Kancelaria Prawna
Spółkę z o.o. założyły dwie osoby będące małżonkami (zarówno w trakcie zakładania spółki, jak i obecnie). Cały czas istnieje pomiędzy nimi ustawowy ustrój wspólności majątkowej. Objęły udziały (po połowie) w kapitale zakładowym spółki, z tym że wkłady pochodziły z ich majątków odrębnych (konkretnie z darowizn otrzymanych od rodzin z przeznaczeniem na działalność gospodarczą).
Po kilku latach zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego. Nowe udziały objęli po równo dotychczasowi wspólnicy. Tym razem wkłady pieniężne pochodziły z ich majątku wspólnego. Jeden wspólnik został też powołany do pełnienia funkcji prezesa, drugi zaś został członkiem zarządu. Za pełnienie funkcji w zarządzie wspólnicy otrzymują wynagrodzenie. Zgodnie z umową spółki, przy zarządzie dwuosobowym, każdy członek zarządu może samodzielnie składać oświadczenia w imieniu spółki. Ponieważ oboje wspólnicy posiadają specjalistyczną wiedzę, zawarto umowy o pracę pomiędzy nimi a spółką (na stanowiskach główny księgowy i kierownik zespołu programistów). Zostały one podpisane przez pełnomocnika, którym była osoba spoza firmy. Czy spółka jest jednoosobową w rozumieniu art. 4 pkt 3 Ksh? Czy powołując członka zarządu podczas walnego zgromadzenia wspólników osoba wybierana może brać udział w głosowaniu? Kto powinien podpisywać wyjazdy-delegacje służbowe dla głównego księgowego oraz kierownika zespołu programistów? Czy w takich umowach o pracę w ogóle można mówić o stosunku podporządkowania w rozumieniu art. 22 § 1 (Kodeksu Pracy Kp)?

W opisanej spółce kumuluje się kilka problemów prawnych.

Po pierwsze, ważne jest ustalenie, do kogo tak naprawdę należy spółka – ilu jest udziałowców i w jakim stosunku posiadają oni udziały. Po zawiązaniu spółki z o.o. małżonkowie objęli po 50% udziałów za środki pieniężne otrzymane w darowiznach. Darowizny były przeznaczone do majątków odrębnych małżonków. Z art. 33 pkt. 2 i 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (ustawa z 25.02.1964, tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 788) wynika, że do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. prawa majątkowe nabyte darowizną (z zastrzeżeniem, że darczyńca może postanowić inaczej), jak również te przedmioty majątkowe, które zostały nabyte w zamian za składniki majątku osobistego. W opisanym przypadku udziały nabyte za środki pochodzące z darowizn będą więc należały do majątków odrębnych małżonków. Nie ma natomiast bliższych informacji o pochodzeniu środków pieniężnych na podwyższenie kapitału spółki, ale – ponieważ pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa małżeńska – można domniemywać, że ich źródłem jest majątek wspólny a nie któryś z majątków odrębnych.

Wyświetlono 28% treści artykułu

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....