Dopłaty wspólników w spółce z o.o.

Ustawodawca zmienił sposób prezentacji kapitału własnego w bilansie (załącznik nr 1 do uor). Z jednej strony dotychczasowe pozycje ze znakiem ujemnym – należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy oraz udziały (akcje) własne – zostały przeniesione do aktywów, z drugiej zaś strony dodano metodą „w tym” (a więc wyodrębnienia części kwot) szereg nowych pozycji (np. w „Kapitale zapasowym” wyodrębnia się kapitał powstały z agio, w „Kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny” – kapitał z przeszacowania wartości godziwej, w „Pozostałych kapitałach (funduszach) rezerwowych” – kapitał tworzony zgodnie z umową (statutem) spółki oraz na udziały (akcje) własne). Nie przewidziano jednak obowiązku prezentacji kapitału rezerwowego z dopłat wspólników w spółce z o.o.
Czy wobec tego nadal aktualny jest art. 36 ust. 2e nakazujący prezentować kapitał z tych dopłat jako wyodrębnioną część kapitału rezerwowego? Jeżeli tak, to czy metodą „w tym”, jak to przyjęto w innych pozycjach kapitału (funduszu) własnego? Czy też dzielić kapitał rezerwowy na 2 części?

Tryb wnoszenia dopłat w spółce z o.o. regulują art. 177 i art. 178 Ksh. Zgodnie z nimi umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Wysokość i terminy dopłat ustalane są w uchwale wspólników.

Wyświetlono 45% treści artykułu

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....