Dokumentowanie wydatków na zakup metali formularzem przyjęcia odpadów

Tomasz Krywan doradca podatkowy

Podatnik prowadzi skup złomu. Czy jego zakup od osób fizycznych może dokumentować – w celu ujęcia w pkpir – za pomocą formularza przyjęcia odpadów metali?

Tak. Podstawą zapisów w pkpir są dowody księgowe wymienione w § 12 ust. 3 oraz § 13 i 14 rozporządzenia pkpir.

  • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Do określonych tymi przepisami dowodów księgowych należą m.in. dokumenty zawierające dane, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia (zob. § 13 pkt 5), tj. oznaczone numerem (lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie) dokumenty stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:

  • wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
  • datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,
  • przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
  • podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych.

Dowodami takimi mogą być również formularze przyjęcia odpadów. Jeżeli zatem sporządzane przez podatnika formularze zawierają ww. elementy, stanowią one dowody księgowe, a więc można na ich podstawie ujmować koszty zakupu metali w pkpir. Potwierdzają to organy podatkowe, np. KIS w interpretacji z 12.12.2017 (0114-KDIP3-1.4011.387.2017.1.EC): jeżeli wystawiony przez wnioskodawcę dowód przyjęcia odpadów metali zawiera dane wskazane w § 12 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia, to sposób, w jaki wnioskodawca dokumentuje zakup złomu od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jest prawidłowy i umożliwia ujęcie takiego wydatku w kosztach uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....