Dokumentowanie kosztów zakupu złota i srebra w celu ujęcia w pkpir

Tomasz Krywan doradca podatkowy

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie skupu i sprzedaży wyrobów ze złota i srebra. Ewidencjonuje przychody i koszty w pkpir.
Czy zakupy tych metali od ludności mogą być dokumentowane dowodami wewnętrznymi?

Nie. Z § 14 ust. 1 rozporządzenia pkpir wynika, że w celu udokumentowania zapisów w księdze dotyczących niektórych kosztów (wydatków) mogą być sporządzone dokumenty opatrzone datą i podpisami osób, które bezpośrednio dokonały wydatków (dowody wewnętrzne), określające: przy zakupie – nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach – przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku).

  • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Koszty, które mogą być potwierdzone dowodem wewnętrznym, wskazuje § 14 ust. 2 rozporządzenia. Koszty tam niewymienione nie mogą być dokumentowane w ten sposób.

Dotyczy to m.in. kosztów zakupu od ludności złota i srebra. Nie obejmuje ich także § 14 ust. 2 pkt 6 (odnoszący się do kosztów zakupu od ludności odpadów poużytkowych, stanowiących surowce wtórne), gdyż z przepisu tego wprost wynika wyłączenie dotyczące zakupu (skupu) metali nieżelaznych, do których zalicza się złoto i srebro.

Takie też stanowisko prezentują organy podatkowe. Przykładowo w piśmie KIS z 27.03.2017 (0461-ITPB1.4511.18.2017.1.DP) czytamy: Wnioskodawczyni nie będzie mogła zaewidencjonować w pkpir oraz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup (skup) złota i srebra od osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej udokumentowanych sporządzonymi przez nią dowodami wewnętrznymi. (...) Dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu do pkpir mogą być umowy cywilnoprawne (umowy kupna-sprzedaży), a więc dokumenty, o których mowa w § 13 pkt 5 ww. rozporządzenia, zawierające dane wymienione w § 12 ust. 3 pkt 2.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....