Dobrowolne umorzenie udziałów bez ingerencji fiskusa

Organy podatkowe nie mogą oszacować wysokości przychodu z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów, nawet jeśli wynagrodzenie ustalone w uchwale wspólników jest znacznie niższe od wartości rynkowej i bilansowej umarzanych udziałów.

Nic się w tym względzie nie zmieniło w stanie prawnym obowiązującym od 1.01.2018, co potwierdza interpretacja KIS z 19.01.2018 (0111-KDIB1-2.4010.456.2017.1.PH).

  • IS – izba skarbowa
  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Ksh – Kodeks spółek handlowych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Z wnioskiem o jej wydanie wystąpił udziałowiec spółki z o.o., również będący osobą prawną, który chciał się upewnić, czy w przypadku gdy następuje umorzenie jego udziałów w spółce w trybie przewidzianym w art. 199 § 1 Ksh, za wynagrodzeniem niższym niż wartość rynkowa udziałów, a także niższym od ich wartości bilansowej (wartości aktywów netto przypadających na udział) nie będzie mieć zastosowania art. 14 ust. 1 i ust. 2 updop.

Zgodnie z tą regulacją, w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2018 r., przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy, praw majątkowych lub świadczenia usług jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Zdaniem wnioskodawcy, przepis ten nie może mieć zastosowania w jego sytuacji ponieważ:

  • odnosi się wyłącznie do „ceny” sprzedaży, a nie do „wynagrodzenia”, o którym mowa w art. 199 Ksh, z tytułu zbycia udziałów celem umorzenia, które nie może być utożsamiane z „ceną”,
  • wynagrodzenie nie będzie ustalone w umowie, lecz w uchwale zgromadzenia wspólników,
  • umorzenie udziałów jest specyficzną instytucją prawa spółek, nie stanowi ich zbycia, zbycie udziałów jest jedynie jednym z elementów umorzenia,
  • zmiana brzmienia art. 14 updop (którego zakres rozszerzono o świadczenie usług) nie wpłynęła w żaden sposób na omawiane zagadnienie.

Ponadto wnioskodawca przywołał wyrok NSA z 19.08.2015 (II FSK 1747/13) oraz interpretacje IS w Katowicach z 2.07.2015 (IBPB-1-3/4510-98/15/AW) i 22.01.2016 (IBPB-1 -2/4510-784/15/JW), w których zaprezentowano identyczny pogląd w poprzednim stanie prawnym.

Również KIS uznała przedstawione stanowisko za prawidłowe.

zobacz też w najnowszym wydaniu:

Rachunkowość i Podatki - grudzień 2018

Aktualności

Temat miesiąca

Podatki

VAT
CIT i PIT
Ryczałt ewidencjonowany

Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe
Księga przychodów i rozchodów

ZUS Przedsiębiorcy

Pracownicy

Prawo Pracy
Składki ZUS
Świadcznia pracownicze
Wynagrodzenia

Działalność gospodarcza

Biuro rachunkowe

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....