Czy działalność nierejestrowana może być wykonywana na rzecz przedsiębiorców

Prawo przedsiębiorców przewiduje możliwość prowadzenia przez osoby fizyczne drobnej działalności bez rejestracji w CEIDG i zgłaszania się do ZUS. W żaden sposób nie ogranicza jej zakresu. Przeszkodą dla chcących świadczyć usługi na rzecz firm i instytucji mogą być jednak przepisy kwalifikujące przychody ze świadczenia usług do źródła „działalność wykonywana osobiście”.

Działalność nierejestrowaną reguluje art. 5 ust. 1 Prawa przedsiębiorców, który wchodzi w życie 30.04.2018. Nie będzie ona uznawana za działalność gospodarczą. Warunkiem jest, by należny z niej przychód nie przekroczył w żadnym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia (1050 zł w 2018), a osoba ją wykonująca w ciągu ostatnich 60 mies. nie prowadziła działalności gospodarczej.

  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Osoba, która przekroczy ww. limit przychodów powinna w ciągu 7 dni złożyć wniosek o wpis do CEIDG i zarejestrować się jak przedsiębiorca.

W myśl nowego art. 20 ust. 1ba updof przychody z działalności nierejestrowanej będą dla celów PIT uznawane za przychody z tzw. innych źródeł, od których nie trzeba opłacać zaliczek na podatek i które wykazuje się dopiero w zeznaniu rocznym.

Nadal obowiązują jednak zasady opodatkowania i oskładkowania przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne za pośrednictwem płatników. Gdy zatem osoba taka osiąga przychody z wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło, na rzecz indywidualnego przedsiębiorcy, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej bądź jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, są one kwalifikowane dla celów PIT do źródła „działalność wykonywana osobiście” (art. 13 pkt 8 updof). Zawarcie z taką osobą umowy zlecenia (umowy o świadczenie usług) nadal też rodzi obowiązek zgłoszenia jej do ubezpieczeń jako zleceniobiorcy.

Z przywołanego przepisu updof wyraźnie wynika, że nie stosuje się go, jeżeli umowy zlecenia i o dzieło są zawarte w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Działalność określona w art. 5 Prawa przedsiębiorców nie stanowi natomiast działalności gospodarczej, jak wprost stanowi ten przepis.

Wskazywałoby to, że działalność nierejestrowana może być – w zakresie świadczenia usług – wykonywana wyłącznie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Nie wiadomo, czy taki był zamysł ustawodawcy, czy też jest to przeoczenie, bo z samego art. 5 Prawa przedsiębiorców takie ograniczenie nie wynika.

Zapewne organy podatkowe i ZUS wkrótce ustosunkują się do tego problemu. Na razie jednak trudno przesądzić, jaką przyjmą interpretację.

zobacz też w najnowszym wydaniu:

Rachunkowość i Podatki - grudzień 2018

Aktualności

Temat miesiąca

Podatki

VAT
CIT i PIT
Ryczałt ewidencjonowany

Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe
Księga przychodów i rozchodów

ZUS Przedsiębiorcy

Pracownicy

Prawo Pracy
Składki ZUS
Świadcznia pracownicze
Wynagrodzenia

Działalność gospodarcza

Biuro rachunkowe

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....