Co się zmienia w podatkach dochodowych w 2019 r.

Mateusz Kaczmarek doradca podatkowy
W 2018 r. uchwalono liczne zmiany przepisów updop i updof, które weszły w życie od nowego roku. Przedstawiamy przegląd najważniejszych nowości.

Tegoroczne zmiany idą w następujących kierunkach: uszczelnienie systemu podatkowego, w tym zwłaszcza zapobieganie optymalizacji na wielką skalę, zwiększenie wpływów budżetowych kosztem najbogatszych podatników, obniżenie opodatkowania i wprowadzenie ułatwień dla „zwykłych” firm i osób fizycznych.

Szczegółowe opisanie wszystkich nowości wykracza poza ramy artykułu, stąd poniżej przedstawiono jedynie wybrane zagadnienia. Tematy szczególnie interesujące z punktu widzenia czytelników „Rachunkowości” będą przedmiotem odrębnych opracowań. Dotyczy to:

[1] Wprowadzonych ustawą z 4.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2126); zostały one opisane w artykule Zmiany w obowiązkach płatników PIT w 2019 i 2020 r., „Rachunkowość” nr 12/2018.

[2] Wprowadzonych ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2159); zostały one opisane w artykule Samochód osobowy w firmie w 2019 r. – zaliczanie wydatków do kosztów uzyskania przychodów, „Rachunkowość” nr 12/2018.

[3] Zmiany wprowadzone ustawą, o której mowa w przyp. nr 3.

[4] Wprowadzonych ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2193).

[5] Zmiany wprowadzone ustawą, o której mowa w przyp. nr 5.

[6] Jw.

[7] Jw.

[8] www.mf.gov.pl.

[9] Zmiany wprowadziła ustawa z 15.06.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU poz. 1291) w zakresie art. 24b i art. 24c, art. 27 ust. 1d updop oraz art. 30g i art. 45 ust. 3d updof. Szerzej zostały one opisane w artykule Zmiany w przychodach i kosztach podatkowych, „Rachunkowość” nr 8/2018.

  • zmian w terminach i sposobie składania informacji i deklaracji przez płatników PIT[1],
  • nowych zasad rozliczania kosztów nabycia i używania samochodów osobowych[2],
  • certyfikatów rezydencji[3],
  • nowych zasad poboru podatku u źródła[4],
  • cen transferowych, w tym zwłaszcza dokumentacji transakcji[5],
  • preferencyjnego opodatkowania dochodów z własności intelektualnej (IP Box, Innovation Box)[6],
  • nowych przepisów mających przeciwdziałać optymalizacjom podatkowym, w tym odnoszących się do dodatkowego zobowiązania podatkowego oraz raportowania schematów podatkowych[7].

Na krytykę zasługuje sposób wprowadzania nowych przepisów do porządku prawnego. Tak duża liczba zmian powinna być uchwalana kompleksowo, w jednej ustawie zmieniającej, a prace nad nią powinny przebiegać powoli i z właściwą starannością, z uwzględnieniem w tym procesie konsultacji społecznych z prawdziwego zdarzenia. Tymczasem Ministerstwo Finansów rozpoczęło faktyczne konsultacje już po uchwaleniu nowych regulacji, a błędy legislacyjne zamierza naprawić… objaśnieniami[8].

Co prawda przed uchwaleniem nowelizacji organizacje gospodarcze otrzymały ich projekty, jednak czas na zgłoszenie uwag do bardzo dużego pakietu zmian wynosił zaledwie 2 tyg. Formalnie wszystko odbyło się zgodnie z prawem, ale działania prawodawcy trudno uznać za przeprowadzone w duchu dialogu. Szczególnie krytykowane przez środowisko biznesowe są nowe przepisy w zakresie IP Box, exit tax, rozliczania kosztów samochodów firmowych, podatku u źródła, cen transferowych i nieruchomości komercyjnych.

Wyświetlono 8% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....