Co nowego w rachunkowości

Agnieszka Stachniak

Komitet Standardów Rachunkowości

  • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
  • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
  • IFAC – Międzynarodowa Federacja Księgowych (International Federation of Accountants)
  • MSB – Międzynarodowe Standardy Badania

MF powołał na IX, 2-letnią kadencję Komitet Standardów Rachunkowości w składzie: Joanna Dadacz (przewodnicząca), Beata Baluta, dr Teresa Cebrowska, Katarzyna Dębska, dr Zdzisław Fedak, prof. dr hab. Jerzy Gierusz, dr hab. Radosław Ignatowski, Małgorzata Kosiorek, Elżbieta Kowalska, Krzysztof Kruszewski, Barbara Misterska-Dragan, Dawid Napierała, dr Ernest Podgórski, Teresa Schubert, Anna Sirocka, Agnieszka Stachniak, prof. dr hab. Gertruda Świderska, dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, Małgorzata Bielecka (sekretarz).

Zadaniem Komitetu jest:

  • wydawanie krajowych standardów rachunkowości oraz przegląd i aktualizacja istniejących standardów,
  • wydawanie stanowisk w problematycznych kwestiach z zakresu rachunkowości,
  • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących rachunkowości,
  • analiza i opiniowanie projektów MSR oraz ich zmian,
  • współpraca z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się standaryzacją rachunkowości,
  • podejmowanie innych działań mających na celu harmonizację i standaryzację zasad rachunkowości.

Nowy KSR 12 Działalność rolnicza

W DzUrz MF z 11.07.2018 r. poz. 78 został opublikowany KSR 12 Działalność rolnicza. Wyjaśnia on główne zasady (politykę) rachunkowości stosowane do działalności rolniczej, tj. działalności polegającej na wytwarzaniu produktów rolniczych drogą hodowli i chowu zwierząt oraz uprawy roślin, a w szczególności określa zasady: wyceny i ujmowania trwałych i obrotowych aktywów biologicznych i niebiologicznych oraz produktów rolniczych uzyskanych z produkcji zwierzęcej i roślinnej (por. schemat poniżej z KSR 12), ustalania przychodów i kosztów wytworzenia sprzedanych produktów rolniczych, ujmowania wsparcia otrzymywanego do działalności rolniczej oraz prezentacji i ujawniania informacji nt. działalności rolniczej w sprawozdaniu finansowym (sf).

Standard ma zastosowanie po raz pierwszy do sf sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się 1.01. 2018 r. W razie potrzeby doprowadzenia do porównywalności danych za rok ubiegły stosuje się KSR 7 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja.

Wyświetlono 12% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....