Co nowego w rachunkowości

Agnieszka Stachniak

  • Zmiany przepisów o rachunkowości i rewizji finansowej

  • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
  • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
  • uor – ustawa o rachunkowości
  • IAASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (International Auditing and Assurance Standards Board), agenda IFAC, autor MSRF

Komitet Stały KM na posiedzeniu 20.10.2016 r. przyjął projekt ustawy zmieniającej uor. Zmiany polegają przede wszystkim na nałożeniu na duże jednostki obowiązku ujawniania informacji niefinansowych, co wdroży do polskiego porządku prawnego zmiany dyrektywy 2013/34/UE. Na tym samym posiedzeniu przyjęto projekt nowej ustawy o biegłych rewidentach, ich samorządzie i nadzorze publicznym. Projekty obu aktów prawnych zostaną prawdopodobnie niebawem przyjęte przez RM, a następnie skierowane pod obrady Sejmu. O proponowanych w nich rozwiązaniach pisaliśmy szczegółowo w „Rachunkowości” nr 9/2016.

Uor będzie również zmieniona w związku z szerszym pakietem uproszczeń dla biznesu, zaproponowanym przez Ministerstwo Rozwoju. Planowane jest podniesienie limitu przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, do wysokości którego podatnicy PIT mogą prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, z równowartości złotowej 1,2 mln do 2 mln euro. Zdaniem projektodawców pozwoli to zmniejszyć obciążenia administracyjne ciążące na małych i średnich przedsiębiorcach[1].

  • MSSF na razie nieprzyjęte w UE

[1] mr.gov.pl

[2] DzUrz UE z 29.10.2016 r. L295, s. 19.

[3] Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1703 z 22.09.2016 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002/ Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 10 i 12 oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 28 (DzU UE z 23.09.2016 r., L257/1).

W chwili obecnej 3 nowe standardy oraz 6 nowelizacji oczekuje na przyjęcie do porządku prawnego UE w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (KE). W porównaniu do poprzedniego zestawienia („Rachunkowość” nr 9/2016, s. 54) z tabeli zniknął MSSF 15 Przychody z umów z nabywcami, gdyż został przyjęty w formie rozporządzenia KE[2]. Ukazało się również rozporządzenie przyjmujące zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach i MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach dotyczące zwolnień z konsolidacji[3].

Nastąpiły nieznaczne zmiany w harmonogramie przyjęcia innych dokumentów. Ponadto pojawił się nowy dokument, jakim jest nowelizacja MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe. Zmiana ma wyjaśnić wątpliwości związane z różnymi terminami wejścia w życie MSSF 9 Instrumenty finansowe oraz oczekiwanego w ciągu najbliższych 6 miesięcy nowego standardu poświęconego umowom ubezpieczeniowym (MSSF 17). Patrz tabela poniżej.

Wyświetlono 11% treści artykułu

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....