Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.

PODATEK DOCHODOWY

Podatnik działający w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE) na podstawie kilku zezwoleń strefowych nie musi ustalać dochodu w odniesieniu do każdego z tych zezwoleń, gdy wszystkie one dotyczą tego samego zakresu działalności – wyrok NSA z 28.06.2018 r. (II FSK 1883/16).

  • MF – Minister Finansów
  • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • TK – Trybunał Konstytucyjny
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Z uzasadnienia: Istotą sporu jest kwestia konieczności alokowania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE na poszczególne zezwolenia, w oparciu o które skarżąca prowadzi tę działalność w strefie. (…) Nie ma zakazu posiadania przez przedsiębiorcę na terenie strefy większej ich liczby, co oznacza, że ten sam rodzaj działalności może być prowadzony na podstawie różnych zezwoleń posiadanych przez jeden podmiot.

Ze stanu faktycznego wynika, że 3 posiadane przez spółkę zezwolenia strefowe dotyczą prowadzonej przez nią działalności polegającej na produkcji odkuwek metalowych, zaś zezwolenie spółki, która zostanie ze skarżącą połączona, dotyczy działalności dodatkowej w stosunku do działalności prowadzonej przez skarżącą na podstawie ww. zezwoleń, ale z tą działalnością komplementarnej. Zatem wszystkie zezwolenia dotyczyć będą tego samego zakresu działalności, przy czym działalność objęta wszystkimi ww. zezwoleniami jest prowadzona na terenie tej samej strefy. Wobec tego brak jest podstaw do wywodzenia obowiązku odrębnego ustalania osiągniętego dochodu w odniesieniu do każdego z tych zezwoleń, jak to uczynił organ interpretacyjny (…).

Z art. 16 ust. 2 ustawy o SSE wynika, że zezwolenie określa przedmiot działalności gospodarczej, jaką na terenie strefy będzie mógł wykonywać przedsiębiorca oraz warunki, jakie muszą być zrealizowane do skorzystania z pomocy publicznej. Określenie w zezwoleniu tych parametrów nie wyznacza ani konkretnych kosztów uzyskania przychodów, ani przychodów, a w konsekwencji ani dochodu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 updop.

(…) Zwolnienie podatkowe określone w art. 17 ust. 1 pkt 34 dotyczy wyłącznie dochodu powstałego na skutek prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy (do wysokości limitu), nie zaś dochodu powstałego na skutek zatrudnienia pracowników czy wdrożenia inwestycji, czyli na skutek spełnienia warunków określonych konkretnym zezwoleniem. (…) W tej sytuacji przedsiębiorca strefowy może objąć zwolnieniem podatkowym dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy, wykorzystując sukcesywnie limity dostępnej pomocy publicznej w ramach kolejnych zezwoleń, dyskontując tym samym uzyskaną pomoc etapami.

Sąd I instancji (…) doszedł do wniosku, że (…) nie jest dopuszczalne rozliczenie dostępnej pomocy publicznej wspólnie dla kilku zezwoleń, bowiem ustawodawca wiąże zakres zwolnienia z zakresem zezwolenia strefowego, który jest wyznaczony przez przedmiot działalności gospodarczej i jest związany z kolejną inwestycją. Rozumowanie takie należy uznać za błędne, (…) ponieważ – jak już wyżej wyjaśniono – zwolnienie określone w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop dotyczy wyłącznie dochodu powstałego na skutek prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy (do wysokości limitu), nie zaś dochodu powstałego na skutek wdrożenia konkretnej inwestycji. Podobnie jak błędna jest konstatacja, że skoro zezwolenie zostało wydane dla konkretnej działalności gospodarczej, to skarżąca może korzystać ze zwolnienia odrębnie dla każdego zezwolenia i dopuszczalny limit korzystania z pomocy publicznej powinien być określany odrębnie dla każdego zezwolenia.

Wyświetlono 9% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....