Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA i TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.

PODATEK DOCHODOWY

  • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zapłata odstępnego nie jest kosztem uzyskania przychodów – wyrok NSA z 25.10.2018 r. (II FSK 2517/18).

Z uzasadnienia: Art. 19 ust. 1 updof dotyczy spornej kwestii uznania wydatków poniesionych w związku z wypłatą odstępnego za koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia udziałów w spółce z o.o. (…) W orzecznictwie NSA zwrócono już uwagę, że „przez koszty odpłatnego zbycia” należy rozumieć wydatki poniesione przez sprzedającego, które są niezbędne do tego, aby transakcja doszła do skutku. Chodzi o wydatki bezpośrednio związane z przeprowadzoną czynnością, takie jak koszty notarialne, opłaty sądowe, koszty pośredników (o ile ich udział warunkował dokonanie transakcji) i koszty łączące się z ponoszeniem ciężarów publicznoprawnych, w szczególności opłaceniem podatku od czynności cywilnoprawnych. Muszą to więc być wydatki, bez poniesienia których nie doszłoby do zbycia udziałów (nieruchomości). W tej sprawie zapłacone przez skarżącego odstępne od umowy warunkowej nie jest wydatkiem, który był niezbędny do zawarcia umowy sprzedaży udziałów (…).

Do momentu udzielenia przez spółkę zgody na sprzedaż udziałów ich własność nie mogła przejść na rzecz kontrahenta i pozostawała przy skarżącym. (…) Fakt, że wobec braku tej zgody skarżący zobowiązał się do wypłaty pierwszemu kontrahentowi odstępnego, nie oznacza, że był to warunek zawarcia umowy sprzedaży. Zobowiązanie się skarżącego do wypłaty odstępnego było dobrowolne. Tym samym nie można powoływać się na art. 59 Kc i twierdzić, że poniesienie z tego tytułu wydatku było niezbędne dla uzyskania przychodu ze sprzedaży udziałów w spółce. Związek między tym wydatkiem a uzyskanym przychodem nie zawiera w sobie elementu bezpośredniości i konieczności.

Podobne orzeczenia NSA z:

    • 28.03.2017 r. (II FSK 3369/16),
    • 25.11.2016 r. (II FSK 3171/14),
    • 14.01.2015 r. (II FSK 3273/14).

Odszkodowanie za szkodę wyrządzoną kontrahentowi wskutek nieumyślnego i niedbałego działania pracownika nie jest kosztem uzyskania przychodu – wyrok NSA z 2.10.2018 r. (II FSK 2506/16).

Z uzasadnienia: Wskazany przez spółkę obowiązek wypłaty odszkodowania wynika z odpowiedzialności deliktowej za szkodę wyrządzoną na skutek zawinionego zachowania niezgodnego z prawem, polegającego na uszkodzeniu mienia wypożyczonego spółce. Podstawą prawną obowiązku naprawienia takiej szkody jest art. 415 Kc. (…) Dalsze prowadzenie sporu sądowego, w sytuacji gdy – jak zresztą przyznaje sama spółka – szkoda została wyrządzona na skutek zawinionego działania pracownika, mogło zagrażać źródłom jej przychodów.

Z tej perspektywy zawarcie ugody było działaniem racjonalnym. Rzecz jednak w tym, że o ile decyzję o zawarciu ugody można rozważać jako racjonalną, to u jej podstaw leżał obowiązek naprawienia szkody. Ten zaś wynikał z nieumyślnego i niedbałego działania pracownika przedsiębiorstwa zajmującego się przeprowadzkami, za które odpowiedzialność ponosi spółka – czyli zdarzenia, które nie było racjonalne, uzasadnione gospodarczo, jak również nie było rezultatem jej świadomej decyzji.

W konsekwencji zdarzenie to nie pozostaje w związku z prowadzoną przez spółkę działalnością, a co za tym idzie w zapłacie odszkodowania wynikłego z tego zdarzenia nie można upatrywać związku pomiędzy kosztem a przychodem lub zabezpieczeniem jego źródeł.

Wyświetlono 9% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....