Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA i TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia ‒ dopiero one bowiem pozwalają zorientować się w szczegółach sprawy przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów. Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej spotykają się nasi Czytelnicy.

PODATEK DOCHODOWY

Wydatek z tytułu zawarcia umowy gwarancji ubezpieczeniowej obejmującej okres dłuższy niż rok podatkowy jest kosztem pośrednim rozliczanym proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczy – wyrok NSA z 12.05.2016 r. (II FSK 791/14).

  • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Op – Ordynacja podatkowa

Teza: Według art. 22 ust. 5c updof (art. 15 ust. 4d updop) podstawową zasadą potrącania kosztów pośrednich jest ich potrącalność w dacie ich poniesienia, jednak w przypadku wydatków na udzieloną przez firmę ubezpieczeniową gwarancję na okres dłuższy niż rok podatkowy stanowią one koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Z uzasadnienia: Koszty bezpośrednie obejmują wydatki, które są ściśle, tj. bezpośrednio, związane z konkretnym przychodem, jaki osiągnął podmiot gospodarczy. Natomiast do kosztów pośrednich zalicza się wydatki, które nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przychodach, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje ich uzyskanie. (…) Gwarancje (ubezpieczeniowe) nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przychodach. Poniesienie tych opłat zabezpiecza jednak możliwość zawierania kontraktów (umów) na świadczone przez podatnika usługi budowlane, a więc wpływa na uzyskanie przychodu. Jednocześnie opłata gwarancyjna ma charakter szczególny, gdyż jej zapłata warunkuje zawarcie umowy gwarancyjnej (wydanie gwarancji). Stanowi ona zapłatę za udzieloną przez firmę ubezpieczeniową gwarancję. Ma więc charakter swoistego wynagrodzenia za usługę świadczoną przez gwaranta i odnosi się do pełnego okresu obowiązywania umowy. Poniesione przez skarżącego na ten cel wydatki nie mają zatem bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przez niego przychodach. Jednakże istnieje pośredni związek pomiędzy zapłatą opłat gwarancyjnych a uzyskaniem przychodu (zabezpieczeniem, zachowaniem źródła przychodu) i jednocześnie nie podlegają one wyłączeniu z kosztów podatkowych na podstawie art. 23 updof (art. 16 updop). Koszty pośrednie należy rozliczać zgodnie z podstawową zasadą potrącania kosztów tego rodzaju (jako pośrednich), tzn. jednorazowo w dacie ich poniesienia, zgodnie z art. 22 ust. 5c updof zdanie pierwsze (art. 15 ust. 4d updop zdanie pierwsze), a jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą (art. 22 ust. 5c updof zdanie drugie, art. 15 ust. 4d updop zdanie drugie).

Według art. 22 ust. 5c updof (art. 15 ust. 4d updop) podstawową zasadą potrącania kosztów tego rodzaju jest ich potrącalność w dacie ich poniesienia, jeżeli nie zachodzą przesłanki wskazane w zdaniu drugim tego przepisu. W sytuacji gdy koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy i nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, ustawodawca nakazuje rozliczyć dany koszt proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczy.

Wyświetlono 9% treści artykułu

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....