Co dalej z korektami kosztów – refleksje po nowelizacji ustaw o podatku dochodowym

Józef Dudek biegły rewident

Zmiany ustaw podatkowych zawsze znajdują szeroki oddźwięk społeczny, bo zwykle dotyczą znacznej liczby jednostek i zwiększają ich obciążenia finansowe. W okresie spowolnienia gospodarczego zrozumiałe są działania decydentów zmierzające do zbilansowania wpływów i wydatków budżetowych, także drogą zwiększenia wpływów z podatków.

  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Uznając takie działania za usprawiedliwione, zasadne jest jednak oczekiwanie, że zmiany przepisów są starannie przygotowane: regulacje są jasne i jednoznaczne, nie szkodzą podatnikom i są możliwe do wykonania bez nadmiernego nakładu zbędnej pracy. Źle jest, kiedy jest inaczej.

Pod murem stają wtedy nie tylko ci, którzy mają wywiązać się z nowo nałożonych obowiązków, lecz także ci, którzy mają sprawdzać respektowanie tych wymogów. Ujemne społecznie skutki niespełnienia tych warunków – jak wykazuje praktyka – są znaczne. Maleje zaufanie do ustawodawcy, traci na autorytecie władza, gaśnie optymizm – motor wszelkiego rozwoju gospodarki.

[1] O zmianach ustaw o podatku dochodowym na łamach „Rachunkowości” pisali: E. Kosakowski, Podatek dochodowy od działalności gospodarczej w 2013 r., nr 1/2013; Z. Fedak, E. Kosakowski, Korekta kosztów podatkowych z tytułu nieopłaconych faktur – próba oceny, nr 2/2013; A. Kęsik, Dostosowanie ewidencji do zmiany w ustawach o podatkach dochodowych (próba rozwiązań), nr 5/2013; E. Kosakowski, Kiedy i jak korygować amortyzację wobec niespłacenia nabycia środka trwałego, nr 6/2013.

Poczynione uwagi w pełni dotyczą ostatnich zmian ustaw o podatku dochodowym, w wyniku których do updop dodano art. 15b, a do updof – art. 22d. Istotę i skutki tych zmian lapidarnie opisał na łamach „Rzeczpospolitej” z 23.04. br. Zdzisław Fedak w artykule pod tytułem Leczenie zatorów płatniczych alla polacca[1]. Omówił w nim ten fragment obowiązującej od 1.01.2013 r. ustawy z 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, który wprowadza obowiązek korekty kosztów podatkowych o nieopłacone w ustawowo określonych terminach faktury za towary i usługi.

W intencji ustawodawcy – przynajmniej tej oficjalnej – było skłonienie prowadzących działalność gospodarczą, zarówno osoby prawne, jak i fizyczne, do terminowej spłaty zobowiązań, gdyż niedotrzymywanie terminów zapłaty skutkuje łańcuchem zatorów płatniczych.

Autor artykułu, redaktor naczelny miesięcznika „Rachunkowość”, nie kwestionując dobrych intencji ustawodawcy, bezlitośnie obnażył słabości nowo wprowadzonych do ustaw o podatku dochodowym przepisów, wskazując przekonująco, że:

  • postawiona diagnoza przyczyn zatorów płatniczych jest błędna;
  • zaaplikowane na tej podstawie lekarstwa, w postaci nowych przepisów PIT i CIT, są bezskuteczne i nie przyniosą poprawy;
  • nowe przepisy rodzą szkodliwe skutki uboczne, gdyż:

Wyświetlono 22% treści artykułu

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....