Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Co nowego w prawie (37)

Magdalena Januszewska Radca prawny

Kolejne zadania US w Nowym Targu

Rozporządzenie MFFiPR z 20.11.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (DzU poz. 2079) przewiduje, że Naczelnik US w Nowym Targu zajmuje się poborem opłaty sankcyjnej oraz kaucji z ustawy o środkach ochrony roślin. Zadania te dodano od 25.11.2020 r.

Zmiany w związku z COVID-19

29.11.2020 r. weszły w życie ustawy z 28.10.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (DzU poz. 2112) oraz o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (DzU poz. 2113).

 • Przewidziano uproszczenia w uznawaniu kwalifikacji zawodowych osób spoza terytorium UE w celu wykonywania zawodu lekarza i dentysty.
 • Do pracy przy zwalczaniu epidemii można skierować lekarzy, którzy ukończyli staż podyplomowy, ale nie uzyskali prawa wykonywania zawodu lekarza, bo nie zdali egzaminów lekarskich.
 • Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, izolacji, ale także izolacji w warunkach domowych. Za ten okres będzie zatem można otrzymać zasiłek chorobowy.
 • Osobom pracującym w ośrodkach pomocy społecznej i innych placówkach zapewniających całodobową opiekę niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji, lub izolacji w warunkach domowych, lub niezdolności do pracy z powodu COVID-19, powstałej w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w tych podmiotach, przysługuje prawo do 100% wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego. Podobnie w przypadku personelu medycznego zatrudnionego w podmiotach leczniczych, jeśli mają styczność z chorymi na COVID-19.
 • Pracownik lub inna osoba zatrudniona na kwarantannie może, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć pracę w trybie pracy zdalnej i otrzymywać z tego tytułu normalne wynagrodzenie. Nie przysługuje wówczas wynagrodzenie chorobowe.
 • Ubezpieczony, który zakaził się koronawirusem w związku z wykonywaniem zadań członka ochotniczej straży pożarnej, dostanie 100% zasiłku chorobowego.
 • Jeśli przedsiębiorca naruszy ograniczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, ustanowione w związku z epidemią, to nie otrzyma pomocy publicznej.
 • Wyłączono odpowiedzialność karną osób udzielających świadczeń zdrowotnych w czasie epidemii, w ramach rozpoznawania lub leczenia COVID-19, chyba że doszło do rażącego niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach.
 • Osoby, które straciły na wysokości świadczeń, w związku z tym, że ich pracodawcy obniżyli wymiar czasu pracy (postojowe), otrzymają wyrównanie wstecznie. Przeliczenie podstawy wymiaru następuje wyłącznie na wniosek ubezpieczonego.

Ponadto zatrudnieni, którzy pozostają w obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, mogą – od 5.12.2020 r. – świadczyć pracę zdalnie i otrzymywać normalne wynagrodzenie. Wynika to z ustawy z 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2157).

Statystyka publiczna

Od 29.11.2020 r. obowiązuje rozporządzenie RM z 25.11.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 (DzU poz. 2107). Uwzględnia pozyskiwanie nowych danych w związku z COVID-19 oraz możliwości monitorowania wpływu pandemii na sytuację społeczno-gospodarczą, w tym sytuację przedsiębiorstw. W przypadku ZUS, KRUS, NFZ, a także lotnisk zwiększono zakres przekazywanych danych. 8.12.2020 r. weszło w życie rozporządzenie RM z 25.09.2020 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 (DzU poz. 2062). Nowe badania to:

 • 1.04.09 – Działalność integracyjna podmiotów gospodarki społecznej,
 • 1.23.30 – Zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników według zawodów,
 • 1.28.13 – Satelitarny rachunek kultury.

Badania cykliczne prowadzone w 2021 r. to:

 • 1.04.09 – Działalność integracyjna podmiotów gospodarki społecznej,
 • 1.23.28 – Sytuacja na rynku pracy migrantów i ich potomków,
 • 1.25.18 – Ocena zaspokojenia potrzeb dzieci w aspektach: ekonomicznym, społecznym i zdrowotnym,
 • 1.27.13 – Uniwersytety Trzeciego Wieku,
 • 1.45.29 – Powszechny Spis Rolny – opracowanie wyników.

Zasiłek opiekuńczy

Przedłużono przysługiwanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego – do 24.12.2020 r.

Tak wynika z rozporządzeń RM z 26.11.2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (DzU poz. 2108) i w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (DzU poz. 2109), które weszły w życie 30.11.2020 r.

Sprzedaż akcji spółki publicznej

Od 30.11.2020 r. obowiązuje rozporządzenie MFFiPR z 26.11.2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (DzU poz. 2114). Wiąże się z wprowadzeniem nowego upoważnienia ustawowego do jego wydania, jednak nie zmienia istotnie przepisów. Zawiera nowe wzory wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub na zamianę akcji.

Działalność TFI

30.11.2020 r. weszło w życie rozporządzenie MFFiPR z 18.11.2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (DzU poz. 2103). Wskazuje m.in., jakie kompetencje muszą mieć pracownicy wykonujący zadania z zakresu nadzoru zgodności działalności z prawem. Towarzystwo wydziela w strukturze organizacyjnej komórkę nadzoru zgodności działalności z prawem, którą kieruje inspektor nadzoru. Może nim być wyłącznie pracownik towarzystwa. Wyszczególnia obowiązki towarzystw w zakresie zapobiegania powstawaniu konfliktów interesów. Towarzystwa mają czas na dostosowanie się do nowych wymagań do 31.05.2021 r.

Praca cudzoziemców bez zezwolenia

Od 1.12.2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 20.11.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (DzU poz. 2081). Nowe zwolnienia dotyczą kilku grup cudzoziemców:

 • posiadających ważną wizę wydaną w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub na zobowiązania międzynarodowe – dotyczy to np. obywateli Białorusi,
 • posiadających ważną wizę z adnotacją „Poland. Business Harbour”, czyli w ramach programu rządowego skierowanego do specjalistów IT, start-upów oraz innych firm chcących relokować swój biznes do Polski; obecnie program jest skierowany do podmiotów z Białorusi,
 • lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych – co ma uzupełnić działania ułatwiające proces uznawania kwalifikacji i ich pracę w Polsce,
 • wykonujących pracę w prywatnej służbie domowej członka misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa obcego bądź innej osoby zrównanej z członkiem misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych.

Pomoc regionalna

O rok przedłużono możliwość korzystania przez przedsiębiorców z pomocy regionalnej. Ma to związek z pandemią i wydłużeniem tej formy pomocy przez Komisję Europejską. Tak wynika z rozporządzenia RM z 24.11.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (DzU poz. 2136), które weszło w życie 3.12.2020 r. Przedłużenie udzielania pomocy publicznej przewidziano też w wielu innych rozporządzeniach.

Bez podatku od szczepienia przeciwko grypie

Pracodawcy i zleceniodawcy, którzy zafundowali zatrudnionym szczepienia przeciwko grypie, nie pobiorą PIT od tych świadczeń. Obejmuje to koszt badania kwalifikacyjnego, szczepionki, przeprowadzenia szczepienia i konsultacji specjalistycznej. Jeśli szczepienie odbyło się w ramach pakietu medycznego, to zwolniono z podatku kwotę 100 zł. Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów uzyskanych w okresie od 1.03.2020 r. do końca miesiąca, w którym będzie odwołany stan epidemii ogłoszony w związku z COVID-19. Tak wynika z obowiązującego od 8.12.2020 r. rozporządzenia MFFiPR z 2.12.2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie (DzU poz. 2174).

Reorganizacja oddziałów celnych

8.12.2020 r. weszło w życie rozporządzenie MFFiPR z 18.11.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (DzU poz. 2063). Przewiduje utworzenie Oddziału Celnego Pocztowego w Przemyślu jako nowej zewnętrznej komórki organizacyjnej Podkarpackiego UCS w Przemyślu. Z kolei zadania realizowane w obszarze celnym likwidowanego OC w Stargardzie i II OC we Wrocławiu zostały przejęte przez pozostałe OC podlegające organizacyjnie odpowiednio UCS w Szczecinie i UCS we Wrocławiu.

Obniżone stawki VAT

Ponownie wprowadzono możliwość stosowania zerowej stawki VAT na sprzęt komputerowy darowany placówkom oświatowym (jak od 22.04.2020 do 30.06.2020 r.).

Od 9.12.2020 r. obowiązuje rozporządzenie MFFiPR z 4.12.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (DzU poz. 2188).

Do dnia odwołania epidemii obniżoną do 0% stawkę podatku stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego oraz elektroniki biurowej, urządzeń komputerowych do pism Braille’a oraz urządzeń do transmisji danych cyfrowych dla placówek oświatowych, organów prowadzących szkoły, ośrodków pomocy społecznej, organizacji charytatywnych itp., który to sprzęt w formie darowizny trafia do placówek oświatowych.

Konieczne jest zawarcie pisemnej umowy darowizny.

Kody ubezpieczeń

Kod 09 00 przypisano do osoby pobierającej dodatek solidarnościowy. Rozszerzono kategorie osób objętych kodem 22 10. Obecnie są to kombatant lub osoba represjonowana albo działacz opozycji antykomunistycznej lub osoba represjonowana z powodów politycznych, za których składki na ubezpieczenie zdrowotne ma obowiązek opłacać Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Tak wynika z rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 26.11.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (DzU poz. 2125), które weszło w życie 9.12.2020 r.

Konwencja zapobiegająca erozji podatkowej

Jordania, Albania oraz Bośnia i Hercegowina stały się stronami Konwencji MLI od 1.01.2021 r. Jej moc obowiązującą w relacjach między Polską a ww. krajami potwierdzają oświadczenia rządowe obowiązujące odpowiednio od 9.12.2020 (DzU poz. 2202), 11.12.2020 (DzU poz. 2220) i 16.12.2020 r. (DzU poz. 2258).

Wzory wniosków w egzekucji

12.12.2020 r. weszło w życie rozporządzenie MFFiPR z 9.11.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw trzecich, zaktualizowanego tytułu wykonawczego, zagranicznego tytułu wykonawczego oraz zarządzenia zabezpieczenia (DzU poz. 2102), które wprowadza nowe formularze ZTW-2 i ZZ-Z. Stare wzory mogą być jeszcze stosowane nie dłużej niż przez 9 mies., jednak z zaktualizowanymi pouczeniami.

Tarcza 6.0

Od 16.12.2020 r. obowiązuje ustawa z 9.12.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2255).

 • Przedsiębiorca, który na 30.09.2020 r. prowadził działalność gospodarczą ze wskazanymi kodami (chodzi o branże objęte ograniczeniami funkcjonowania) i którego przychód uzyskany w jednym z 3 mies. poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, może się zwrócić z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników. Wynosi ono 2 tys. zł/mies. na pracownika i przysługuje przez 3 mies.
 • Gminy mogą wprowadzać zwolnienia lub przedłużać terminy płatności podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców.
 • Rozszerzono krąg uprawnionych do skorzystania z dodatkowego świadczenia postojowego na kolejne grupy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, a także na wykonujących umowy cywilnoprawne. Ponadto wprowadzono dodatkowe postojowe dla osób, które już z niego korzystały.
 • ZUS będzie kontrolował zasadność wypłaty świadczeń postojowych.
 • Starosta może udzielać jednorazowej dotacji w wysokości 5 tys. zł z FP dla firm, których działalność została ograniczona.
 • Organ administracji może wstrzymać bieg terminu załatwienia sprawy na okres nie dłuższy niż 30 dni, o czym musi zawiadomić strony.
 • Rozszerzono zakres branż, które mogą być zwolnione z opłacania składek za okres od 1.07.2020 do 30.09.2020 r.
 • Płatnicy (z branż, których działanie ograniczono) mogą wnioskować o zwolnienie z opłacania składek ZUS za listopad 2020 r., jeśli przychód z tej działalności w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.
 • Zleceniodawca, na wniosek zleceniobiorcy, może być zwolniony z obliczania, potrącania z dochodu zleceniobiorcy i opłacania składek ZUS należnych z tytułu wykonywania umowy zlecenia za okres od 1.01.2021 do 30.04.2021 r.
 • Zawieszono pobór opłaty targowej w 2021 r.

Łatwiejsze zwolnienie z akcyzy

16.12.2020 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie MFFiPR z 14.12.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (DzU poz. 2248). Do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w przypadku sprzedaży na terytorium kraju, pośredniczący podmiot węglowy nie musi pobierać od finalnego nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy od finalnego nabywcy – dotyczy to wyrobów węglowych w ilości przekraczającej 200 kg, a nieprzekraczającej 2 ton jednorazowo.

Skierowanie od lekarza medycyny pracy

Lekarz medycyny pracy będzie mógł skierować na specjalistyczne badania konsultacyjne w zależności od wskazań, w szczególności: otolaryngologiczne, neurologiczne, okulistyczne, dermatologiczne, alergologiczne lub psychologiczne. Te dodatkowe uprawnienia przewiduje obowiązujące od 16.12.2020 r. rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12.11.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań le‑ karskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU poz. 2131).

Zmiany w ustawach podatkowych

1.01.2021 r. weszły w życie ustawy z 28.11.2020 r.:

 • o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2122),
 • o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2123).

Szczegółowe omówienie w części artykułowej „Rachunkowości”.

Zamówienia publiczne

Od 1.01.2021 r. obowiązuje nowa ustawa z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2019 r. poz. 2019). Od tego samego dnia weszła w życie ustawa z 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2275). Ma wyeliminować różnice interpretacyjne dotyczące odmiennego uregulowania analogicznych instytucji prawnych w obu ustawach.

Zmiany obejmują przesłanki wyłączenia stosowania ustawy o umowie koncesji oraz podstawy wykluczenia z postępowania o zawarcie umowy koncesji. Wprowadzono kwotę szacunkową wartości umów koncesji, której nieprzekroczenie będzie zwalniało zamawiającego z obowiązku stosowania przepisów ustawy. Zrezygnowano z posługiwania się kwotą wyrażoną w euro i wprowadzono stały próg w złotych – 130 tys. zł, co w przybliżeniu odpowiada dotychczasowej kwocie 30 tys. euro.

Ustawa zawiera liczne zmiany do nowego Prawa zamówień publicznych, m.in.:

 • uchylenie przepisów dotyczących zamówień bagatelnych, tj. o wartości mniejszej niż 130 tys. zł, lecz nie mniejszej niż 50 tys. zł,
 • zmianę dotyczącą waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wydłużonego czasu między wyborem wykonawcy a zawarciem umowy,
 • zobowiązanie zamawiającego do niezwłocznego informowania organu kontroli o przeprowadzonej wcześniej kontroli danego zamówienia przez inny organ kontroli oraz udostępnienia jej wyników.

Działy specjalne produkcji rolnej

Od 1.01.2021 r. obowiązuje rozporządzenie MFFiPR z 25.11.2020 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (DzU poz. 2218). Zawiera wyższe stawki niż obowiązujące w ubiegłym roku. Przykładowo w wypadku upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych o pow. 25 m2 stawka za 1 m2 wzrosła z 12 do 13,15 zł. W wypadku chowu poza gospodarstwem rolnym powyżej 50 krów stawka wzrosła z 342,93 do 375,85 zł/szt., a powyżej 50 tuczników – z 42,88 do 47 zł/szt.

Egzekucja w administracji

20.02.2021 r. wejdzie w życie rozporządzenie MFFiPR z 18.11.2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (DzU poz. 2083). Wierzyciel, zanim przystąpi do egzekucji, ma zastosować mniej surowe środki, tj. czynności informacyjne, doręczanie upomnienia, wystawianie i przekazywanie organowi egzekucyjnemu tytułu wykonawczego. Może podejmować działania informacyjne (ustne lub pisemne), w przypadku gdy okres do upływu terminu przedawnienia należności pieniężnej jest dłuższy niż 6 mies., a tytuł wykonawczy nie został wystawiony. Wierzyciel przesyła zobowiązanemu upomnienie – o ile jest wymagane – w zakresie należności pieniężnej, której wysokość:

 • przekracza 10-krotność kosztów upomnienia:
  • niezwłocznie – jeżeli nie zostały podjęte działania informacyjne,
  • przed upływem 21 dni od dnia, w którym po raz pierwszy podjęto działanie informacyjne;
 • nie przekracza 10-krotności kosztów upomnienia – przed upływem 6 mies. poprzedzających upływ terminu przedawnienia należności pieniężnej.

Wierzyciel może wystawić zobowiązanemu upomnienie dotyczące więcej niż jednej należności pieniężnej.

Uregulowano także wystąpienie wierzyciela do organu egzekucyjnego o nadanie tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej. Dotyczy to przypadku, gdy wierzyciel nie może ustalić daty nadania klauzuli dotychczasowemu tytułowi wykonawczemu.

Także od 20.02.2021 r. obowiązuje rozporządzenie MFFiPR z 4.12.2020 r. w sprawie danych zawartych w upomnieniu (DzU poz. 2194). Muszą się w nim znaleźć takie dane, jak: numer i data wystawienia; dane wierzyciela i zobowiązanego; wskazanie treści obowiązku, rodzaju i wysokości odsetek naliczonych na dzień wystawienia upomnienia oraz stawki tych odsetek, obowiązującej na dzień wystawienia upomnienia, według której należy obliczyć kolejne odsetki do dnia zapłaty, sposobu zapłaty, wysokości kosztów upomnienia; wezwanie do wykonania obowiązku. Organ musi także pouczyć, że w przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej będą stosowane środki egzekucyjne i powstanie obowiązek zapłaty kosztów egzekucyjnych, w tym opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 zł oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego, opłaty egzekucyjnej, wydatków egzekucyjnych, opłaty za czynności egzekucyjne.

W DzU ogłoszono teksty jednolite następujących

 • ustaw:
  • o nadzorze nad rynkiem finansowym (poz. 2059),
  • o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (poz. 2080),
  • o spółdzielniach socjalnych (poz. 2085),
  • o grach hazardowych (poz. 2094),
  • o kontroli niektórych inwestycji (poz. 2145),
  • o rzemiośle (poz. 2159),
  • o fundacjach (poz. 2167),
  • o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (poz. 2183),
  • o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (poz. 2207),
  • Prawo o stowarzyszeniach (poz. 2261);
 • rozporządzeń:

MRiF w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (poz. 2195),

MF w sprawie:

  • warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów (poz. 2227),
  • wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (poz. 2231),
  • określenia definicji ryzyka handlowego, politycznego i nierynkowego (poz. 2233).