Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Co nowego w prawie (36)

Magdalena Januszewska radca prawny

Wyższa inflacja i składki z działalności

1.11.2020 r. weszła w życie ustawa z 28.10.2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (DzU poz. 1919). Przyjęto spadek PKB o 4,6%, spadek przeciętnego zatrudnienia o 2,4%, w tym w sektorze przedsiębiorstw o 2,0%; wzrost bezrobocia do 8% na koniec bieżącego roku; wzrost inflacji do 3,3%; wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 3,5%, a w sektorze przedsiębiorstw o 3,0%. W związku z tym ze znowelizowanej ustawy budżetowej na 2020 r. wynika m.in., że:

 • prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 5088 zł, nie zaś 5227 zł, jak było planowane (od niego zależy podstawa wymiaru składek ubezpieczeniowych), choć to znaczny wzrost w stosunku do ubiegłorocznego (4765 zł),
 • prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 103,3% (a nie 102,5%), a dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów – 103,8% (a nie 102,8%).

Zadania KAS

Od 6.11.2020 r. obowiązuje rozporządzenie MFFiPR z 3.11.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (DzU poz. 1959). Do zadań Naczelnika US w Nowym Targu dodano czynności związane z poborem opłaty emisyjnej z ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w listopadzie

Rozporządzenia RM z 5.11.2020 r.: w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (DzU poz. 1961) oraz w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (DzU poz. 1962), które weszły w życie 9.11.2020 r., przewidują pobieranie dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 29.11.2020 r.

Pożyczki na walkę ze skutkami pandemii

Od 13.11.2020 r. obowiązują rozporządzenia MFFiPR: z 9.11.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (DzU poz. 1997) oraz z 10.11.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (DzU poz. 2002).

Przewidują udzielanie pożyczek w oprocentowanych na podstawie stopy bazowej obowiązującej w chwili zgłoszenia zmiany programu pomocowego. Dotychczas była to stopa obowiązująca 1.01.2020 r. (1,84%) powiększona o marżę ryzyka kredytowego. Spadała ona od czerwca, co spowodowało, że stopy procentowe pożyczek były wyższe niż rynkowe. Dzięki zmianie będzie można odwrócić tę niekorzystną regułę i udzielać wsparcia na preferencyjnych warunkach.

Nowe deklaracje PIT

18.11.2020 r. weszło w życie rozporządzenie MFFiPR z 21.10.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (DzU poz. 1940). Chodzi o:

 • PIT-4R: Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
 • PIT-8AR: Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • PIT-11: Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Stosuje się je do przychodów i dochodów uzyskanych od 1.01.2020 r., chyba że przed 18.11.2020 r. dokumenty te zostały złożone na dotychczasowych formularzach.

KAS w województwach świętokrzyskim i zachodniopomorskim

Rozporządzenie MFFiPR z 6.11.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (DzU poz. 2033) obowiązuje od 18.11.2020 r. Dostosowuje załącznik określający właściwość miejscową organów skarbowych do zmian w zakresie podziału administracyjnego kraju.

Więcej czasu na zapłatę zaliczek na PIT

Rozporządzenie MFFiPR z 19.11.2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (DzU poz. 2054), obowiązujące od tego samego dnia, dotyczy terminów przekazania zaliczek w październiku, listopadzie lub w grudniu 2020 r., określonych w:

 • art. 38 ust. 1 updof (w zakresie zaliczek ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, wypłacanych przez zakład pracy),
 • art. 42 ust. 1 updof (w zakresie zaliczek od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych).

Dla zaliczki na podatek i dla zryczałtowanego PIT – pobranych przez płatników w:

  • październiku 2020 r. – termin upływa 20.05.2021 r.,
  • listopadzie 2020 r. – termin upływa 20.06.2021 r.,
  • grudniu 2020 r. – termin upływa 20.07.2021 r.

Chodzi jednak tylko o niektóre branże, tzn. płatników prowadzących działalność gospodarczą z kodem PKD przeważającej działalności 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z. To m.in. sprzedaż detaliczna, transport, hotele, gastronomia, działalność filmowa i fotograficzna, artystyczna, wynajem maszyn, działalność turystyczna, sportowa, kulturalna i rozrywkowa, pozaszkolne formy edukacji, działalność fizjoterapeutyczna i paramedyczna. Ma to ułatwić funkcjonowanie tych branż w związku z ograniczeniem ich funkcjonowania ze względu na pandemię.

Koszty nadzoru emerytalnego

Od 2019 r. koszty nadzoru emerytalnego są finansowane bez pośrednictwa budżetu państwa, bo z przychodów Urzędu KNF. Powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) będą dokonywały wpłat na pokrycie kosztów nadzoru emerytalnego według nowych reguł.

Rozliczenia mają być prostsze, m.in. ze względu na elektronizację deklaracji. Zmieniono sposób wyliczania wpłaty, np. stawkę służącą wyliczeniu kosztów nadzoru nad rynkiem emerytalnym, i zlikwidowano współczynnik korygujący. Dane konieczne do obliczenia wpłat podaje przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. PTE uiszcza na rachunek UKNF należną wpłatę w dwóch częściach: do 15 grudnia danego roku kalendarzowego i do 15 marca następnego roku kalendarzowego. Zmiany uwzględniają funkcjonowanie PPK. Wynikają z rozporządzenia Prezesa RM z 18.11.2020 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru emerytalnego (DzU poz. 2041), które weszło w życie 20.11.2020 r.

Rachunkowość emitentów

Od 27.11.2020 r. obowiązuje rozporządzenie MF z 5.10.2020 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych wymaganych w prospekcie dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (DzU poz. 2000). Zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie MF z tego zakresu z 18.10.2005 r. (DzU z 2019 r. poz. 1449), zasadniczo nie ingerując w jego treść.

Nowelizacja wynika ze zmiany delegacji ustawowej oraz z usunięcia odesłania do uchylonego rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z 29.04.2004 r. w sprawie implementacji dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie do informacji zamieszczanych w prospekcie emisyjnym, formy prospektu emisyjnego, zamieszczania informacji poprzez odwołania, publikacji prospektu emisyjnego oraz rozpowszechniania informacji o charakterze reklamowym (DzUrz UE L 149 z 30.04.2004 r., DzUrz UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 7, s. 307).

Opłaty skarbowe

Ustawa z 28.10.2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2023) dotyczy ruchu wizowego. Wprowadza obowiązek przedstawienia przez cudzoziemca ubiegającego się o wizę krajową oraz przez cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Polski podróżnego ubezpieczenia medycznego na cały okres swojego pobytu, o ile nie będzie w stanie przedstawić ubezpieczenia zdrowotnego. 1.12.2020 r. weszły w życie wynikające z niej przepisy nowelizujące ustawę o opłacie skarbowej. Przewidują one wyższe stawki tej opłaty w sprawach wizowych. M.in. za wizę wydawaną przez komendanta placówki Straży Granicznej dla dziecka w wieku od 6 do 12 lat trzeba zapłacić 40 euro (zamiast 35), a dla dorosłego – 80 euro (zamiast 40).

Dwa kolejne lata bez banderoli

Od 1.01.2021 r. będzie obowiązywało rozporządzenie MFFiPR z 9.11.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (DzU poz. 2038). Z 31.12.2020 do 31.12.2022 r. przedłużono zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych, importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju, takich jak piwo, alkohol etylowy skażony, oleje ropy naftowej, gaz ziemny i pozostałe wyroby gazowe, preparaty smarowe, cygara i cygaretki. Dotyczy to też wyrobów akcyzowych wyprodukowanych poza terytorium kraju, przeznaczonych do użycia na wystawach, targach, salonach i imprezach o podobnym charakterze.

W DzU ogłoszono teksty jednolite następujących

 • ustaw:
  • o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (poz. 1905),
  • o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (poz. 1907),
  • o dniach wolnych od pracy (poz. 1920),
  • o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (poz. 1998),
  • Prawo bankowe (poz. 1896),
  • o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (poz. 1903),
  • o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (poz. 2040);
 • i rozporządzeń:

MRPiPS w sprawie świadectwa pracy (poz. 1862),

MF w sprawie:

  • zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (poz. 1983),
  • wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (poz. 2046).