Ciężarna zastępczyni skutecznie chroniona przed zwolnieniem z pracy

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym, z którego wróci za rok. Na czas jej nieobecności spółka zatrudniła na zastępstwo kobietę, która właśnie poinformowała o swojej ciąży.
Czy wolno wypowiedzieć jej teraz umowę na zastępstwo?

Co do zasady nie można dać wypowiedzenia zastępczyni będącej w ciąży. Jej umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu w dniu powrotu osoby zastępowanej do pracy.

  • Kp – Kodeks pracy

Ciężarna należy do grona pracowników najsilniej chronionych przed wypowiedzeniem bądź rozwiązaniem stosunku pracy. Zasadniczo pracodawca nie ma prawa dać jej wypowiedzenia ani inaczej rozwiązać stosunku pracy, również w trakcie urlopu macierzyńskiego (art. 177 § 1 Kp). Zgodnie z art. 177 § 3 Kp umowa na czas określony i na okres próbny przekraczający miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży, przedłuża się do dnia porodu, jednak nie dotyczy to umowy o pracę zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (art. 177 § 31 Kp).

Oznacza to, że generalnie umowa na zastępstwo trwa do czasu powrotu do pracy osoby zastępowanej. Wprawdzie jest dopuszczalne wręczenie wypowiedzenia umowy na zastępstwo, ale nie ciężarnej zastępczyni. Pozostaje ona pod skuteczną ochroną przed utratą posady do końca angażu na zastępstwo.

Od tej reguły są 3 wyjątki. Pierwszy polega na tym, że pracodawcy wolno rozwiązać stosunek pracy z ciężarną zastępczynią bez wypowiedzenia z jej winy, gdy reprezentująca ją zakładowa organizacja związkowa (zoz) wyraziła na to zgodę (art. 177 § 1 Kp).

Po drugie pracodawca może dać wypowiedzenie takiej zatrudnionej w razie ogłoszenia swojej upadłości albo likwidacji. Wcześniej musi uzgodnić z reprezentującą ją zoz termin rozwiązania umowy, a w razie niemożności zapewnienia jej innego zatrudnienia należą się jej świadczenia chorobowe. Trzeci wyjątek przewiduje ustawa z 13.03.2003 o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU z 2016 poz. 1474). Podczas redukcji ciężarnej zastępczyni wolno dać co najwyżej wypowiedzenie zmieniające, jednak – w razie obniżenia pensji – przysługuje jej dodatek wyrównawczy (art. 5 ust. 5 pkt 1 i art. 10 ust. 1 ww. ustawy).

Z pytania nie wynika jednak, by zachodziła jakakolwiek ze szczególnych sytuacji pozwalających na zwolnienie ciężarnej pracownicy. Powinna więc pracować do końca okresu, na jaki została zatrudniona, chyba że osoba zastępowana złoży wniosek o rezygnację z urlopu wychowawczego i wcześniejszy powrót do pracy (art. 1863 Kp). W takim przypadku w chwili powrotu osoby zastępowanej umowa o pracę na zastępstwo ulega automatycznie rozwiązaniu.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....