Blokowanie rachunków bankowych w ramach STIR

Karol Różycki
Szef KAS może zablokować – nawet na 72 godz. – m.in. rachunek rozliczeniowy służący działalności gospodarczej przedsiębiorcy i jego rachunek VAT w razie podejrzenia wykorzystywania tych rachunków do wyłudzenia skarbowego. Od 22.08.2018 r. nie ma już możliwości zaskarżenia tej blokady. Może ona zostać przedłużona nawet na 3 mies. – dopiero na takie postanowienie Szefa KAS przysługuje zażalenie.

Podstawą do takiego działania są przepisy wprowadzone do Op ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych[1] (tzw. ustawa STIR). Zostały one znowelizowane ustawą z 5.07.2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw[2].

System STIR

Na mocy ustawy STIR powstał system teleinformatyczny izby rozliczeniowej (STIR), służący do[3]:

  • odbioru i przetwarzania danych w celu ustalenia tzw. wskaźnika ryzyka, czyli wskaźnika wykorzystywania działalności banków (skok) do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi,
  • przekazywania danych i informacji o wskaźniku ryzyka do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych (CRDP) oraz do systemów teleinformatycznych banków (skok),
  • pośredniczenia w przekazywaniu danych, informacji i żądań między Szefem KAS a bankami (skok).
  • MF – Minister Finansów
  • US – urząd skarbowy
  • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
  • Op – Ordynacja podatkowa
  • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
  • UCS – Urząd Celno-Skarbowy

Ustawodawca przewidział też możliwość wykorzystywania STIR do innych celów, określonych w odrębnych przepisach, pod warunkiem zawarcia porozumienia między MF lub Szefem KAS a izbą rozliczeniową, określającego sposób wykorzystywania STIR do przetwarzania danych lub informacji określonych w tych przepisach.

Najważniejszym celem wprowadzenia STIR było ograniczenie luki w VAT spowodowanej wyłudzeniami, przez przeciwdziałanie zarówno wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych w zakresie tego podatku, jak i np. wystawianiu „pustych” faktur[4].

Ponieważ usługi bankowe i skok są wykorzystywane przez zorganizowane grupy przestępcze do szybkich transferów finansowych w celu zarówno stwarzania pozorów prowadzenia działalności gospodarczej, jak i prania pieniędzy, ustawodawca uznał za konieczną identyfikację tych zagrożeń opartą na analizie ryzyka wykorzystania systemów bankowych i skok do przestępstw skarbowych.

Na banki (skok) został nałożony ustawowy obowiązek systematycznego przekazywania administracji skarbowej ściśle określonych danych i informacji do przeprowadzenia analizy ryzyka. Analizy tej dokonuje Szef KAS i w założeniu ma ona obejmować cały system przepływów pieniężnych o charakterze bezgotówkowym.

Z kolei blokada rachunku bankowego (skok) na 72 godz. ma umożliwić organom podatkowym m.in. analizę zaobserwowanych działań noszących znamiona wyłudzeń skarbowych, identyfikację podmiotów zaangażowanych w ten proceder, w tym zebranie informacji o wywiązywaniu się przez nie z zobowiązań podatkowych oraz posiadanym majątku, opis przepływów finansowych między rachunkami bankowymi, z których korzystają przestępcy, oraz analizę typologii przestępstw w konkretnym przypadku, przygotowanie ew. postanowienia o przedłużeniu blokady, a także skoordynowanie działań z innymi służbami.

Analiza ryzyka

Postanowienie o blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego może być wydane po uzyskaniu informacji wskazujących na możliwość wykorzystania tego rachunku do wyłudzenia skarbowego. Głównym źródłem tych informacji jest analiza ryzyka wykorzystywania działalności banków i skok do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi. Jak już wskazano, ryzyko analizuje Szef KAS, uwzględniając posiadane dane, w tym wskaźnik ryzyka oraz informacje i zestawienia, o których mowa w art. 119zq i art. 119zs Op.

Wyświetlono 11% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....