Błędy przy księgowaniu to jeszcze nie rażące niedbalstwo uzasadniające natychmiastowe zwolnienie

Aleksander Woźniak

Nie można dyscyplinarnie zwolnić księgowej, która wprawdzie popełniła błędy – co dotkliwie godziło w dobrą markę biura rachunkowego – ale nie robiła tego umyślnie ani z powodu rażącego niedbalstwa.

W wyroku z 4.06.2018 (VIII Pa 55/18) SO w Łodzi wskazał na 3 elementy, które muszą być spełnione łącznie, by można było rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winy pracownika:

 • SN – Sąd Najwyższy
 • So – sąd okręgowy
 • bezprawność działania pracownika,
 • zagrożenie interesów pracodawcy,
 • wina umyślna pracownika bądź jego rażące niedbalstwo.

W tej sprawie – jak stwierdził sąd – bezsprzecznie została spełniona przesłanka zagrożenia interesów pracodawcy. Nie ulegało też wątpliwości, że błędy i uchybienia rzeczywiście miały miejsce. Sąd uznał jednak, że zachowanie księgowej ani nie było umyślne, ani nie wynikało z rażącego niedbalstwa. Oddalił więc apelację biura rachunkowego.

Księgowa została zwolniona z pracy dyscyplinarnie z powodu następujących błędów:

 • w rejestrze sprzedaży ujęła jako koszt fakturę sprzedaży, w wyniku czego zostały zawyżone koszty i zobowiązania o 83 900 zł, a zaniżone – o taką samą kwotę – przychody i należności, przez co nieprawidłowo wyliczono wynik finansowy klienta, zostało też uszczuplone jego zobowiązanie podatkowe na 15 941 zł,
 • zamiast 10 tys. zł (jak wynikało z wyciągu bankowego) zaksięgowała kwotę 1 tys. zł, a potem nie wyjaśniła rozbieżności na kwotę 9 tys. zł, tylko ją pominęła,
 • zapłatę składek ZUS zaksięgowała w ciężar konta 230-1 „Wynagrodzenia”, podczas gdy prawidłowo powinny zostać zaksięgowane na koncie 220-1 „Rozrachunki z ZUS”,
 • wpływy z dotacji PFRON zaksięgowała na koncie 220-102 „Państwowy Inspektorat Sanitarny”, podczas gdy prawidłowo powinny być zaksięgowane na koncie 220-103 „Rozliczenia PFRON”,
 • zapłatę za jedną z faktur zaksięgowała w koncie 230-1 „Wynagrodzenia”, podczas gdy powinna zaksięgować ją na koncie 201-1 „Rozrachunki z dostawcami”,
 • źle zaksięgowała podatek, zaliczając go do wartości początkowej środka trwałego.

Pracodawca wykrył te błędy podczas kontroli wewnętrznej (przeprowadził ją tuż po tym, kiedy na jaw wyszedł pierwszy z nich). Na tej podstawie zwolnił księgową z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.

Zwolniona odwołała się do sądu pracy i w obu instancjach wygrała. Sądy nie kwestionowały tego, że popełniła błędy i że było to wynikiem jej niedbalstwa. Nie zgodziły się jednak z pracodawcą, że to niedbalstwo było rażące. Wykazane nieprawidłowości związane były ze zwykłym zaniedbaniem oraz nieudolnością, na co niemały wpływ miał brak doświadczenia na podobnym stanowisku – stwierdził SO.

Sądy podkreśliły, że rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 Kp jest nadzwyczajnym, najbardziej dotkliwym sposobem rozwiązania umowy z pracownikiem. Dlatego powinien on być stosowany przez pracodawcę wyjątkowo i z ostrożnością. Z orzecznictwa SN wynika, że do ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych dochodzi wówczas, gdy pracownikowi można przypisać winę w postaci umyślności lub rażącego niedbalstwa (wyroki SN z 8.11.2012, II BP 4/12, oraz 9.02.2005, II PK 200/04). Rażące niedbalstwo wyraża się w całkowitym ignorowaniu przez pracownika następstw swojego działania, chociaż rodzaj wykonywanych obowiązków lub zajmowane stanowisko nakazują szczególną przezorność i ostrożność w działaniu – stwierdził SN w wyroku z 11.09.2001, I PKN 634/00).

Sądy obu instancji wzięły pod uwagę to, że pracownica powadziła księgowość wielu podmiotów gospodarczych i dokonywała dziennie licznych księgowań. Przy takim charakterze powierzonych jej obowiązków błędy polegające na nieprawidłowym wpisaniu pozycji są nieuniknione i wpisane w ryzyko pracodawcy – uznał SO.

Sądy podkreśliły, że pracodawca nie może przerzucać całkowicie ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej na pracownika, nawet jeżeli błąd dotyczy nieprawidłowego księgowania faktur wystawionych na znaczną sumę i „dotkliwie godzi w dobrą markę biura rachunkowego” (co do tego sądy nie miały wątpliwości).

Nie można stwierdzić, aby powódka celowo ignorowała obowiązujące ją wytyczne oraz aby bezrefleksyjnie popełniała kolejne błędy, a tym samym zachowała się w sposób rażąco niedbały – orzekł SO.

Rażącego niedbalstwa nie można utożsamiać ze zwykłym zaniedbaniem, nieudolnością, brakiem operatywności, nieskutecznością, działaniem wbrew oczekiwaniom pracodawcy czy nieosiąganiem zamierzonych rezultatów (wyrok SN z 23.02.2017, I PK 81/16).

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....