Będąc rolnikiem ryczałtowym, nie można rozliczać VAT od usług rolniczych

Aleksander Woźniak

Rolnik ryczałtowy nie może być jednocześnie podatnikiem VAT zwolnionym z tytułu sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej działalności i podatnikiem VAT czynnym – w zakresie świadczenia usług rolniczych.

Tak orzekł NSA w wyroku z 1.08.2018 (I FSK 1733/16). Sprawa dotyczyła właściciela gospodarstwa rolnego, który uprawiał zboża i warzywa. Zgłosił on rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług dla rolnictwa i złożył VAT-R, zaznaczając, że rezygnuje ze zwolnienia podmiotowego (przysługującego na mocy art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT z uwagi na wielkość obrotów). Organy podatkowe uznały, że nieprawidłowo, bo jako rolnik ryczałtowy korzystający ze zwolnienia z VAT, również z tytułu świadczenia usług rolniczych jest on objęty tym zwolnieniem. Wskazały na art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, który zwalnia od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny

Do tego poglądu przychyliły się też sądy obu instancji. NSA stwierdził, że skoro pojęcie działalności rolniczej (zdefiniowane w art. 2 pkt 15 ustawy o VAT) obejmuje oprócz produkcji roślinnej i zwierzęcej również świadczenie usług rolniczych, a do zakresu usług rolniczych (art. 2 pkt 21) przynależą także świadczone przez rolnika usługi polegające na belowaniu sianokiszonki (jako usługi wspomagające produkcję roślinną – PKWiU 01.61), to z racji rozpoczęcia działalności w tym zakresie nie mógł on skutecznie zarejestrować się jako czynny podatnik VAT.

Jak czytamy w ww. orzeczeniu, okoliczność posiadania przez skarżącego statusu rolnika ryczałtowego nie budzi wątpliwości i nie była kwestionowana. Strona nie podważyła skutecznie również tego, że świadczone przez nią usługi były usługami rolniczymi, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 (...). Wymienione usługi, świadczone przez skarżącego będącego rolnikiem ryczałtowym, korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3.

(...) Skarżący, świadcząc usługi rolnicze, nie może łączyć 2 statusów – podatnika VAT zwolnionego jako rolnik ryczałtowy z tytułu sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej działalności i jednocześnie podatnika VAT czynnego – w pozostałym zakresie działalności rolnej, tj. prasowania sianokiszonki (świadczenia usług rolniczych).

Identyczne stanowisko NSA zajął też w wyroku z 5.06.2013 (I FSK 1006/12).

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....