Badanie sprawozdania z działalności, w tym oświadczenia nt. informacji niefinansowych


Prezes spółki notowanej na GPW w Warszawie, której sprawozdanie finansowe (sf) za 2017 r. badam, pytał, czy sprawozdanie z badania będzie zawierało również opinię o sprawozdaniu z działalności (szd) i oświadczeniu nt. informacji niefinansowych. Uważam, że biegły rewident nie wydaje atestu wiarygodności tych sprawozdań, ale przyznam, że nie jestem pewien swoich racji.
Jaka jest rola biegłego rewidenta w tej kwestii i w jakim dokumencie odnosi się on do raportów niefinansowych?

Zgodnie z art. 49 ust. 1, 2 i 4 uor m.in. spółki kapitałowe (oraz ska) mają obowiązek sporządzenia – wraz z rocznym sf – szd. Sprawozdanie to nie jest elementem sf, ale je uzupełnia. Spółki kapitałowe zaliczone w myśl uor do jednostek małych lub mikro mogą – pod pewnymi warunkami – odstąpić od jego sporządzania.

Szd powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym, sytuacji finansowej i uzyskanych przez jednostkę efektach oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a także szczegółowe informacje wymienione w art. 49 uor.

Art. 49b uor nakłada na jednostki, które w roku obrotowym, za który sporządzają sf, oraz w roku poprzedzającym ten rok (czyli w rozpatrywanym przypadku 2017 i 2016 r.) przekraczają następujące wielkości:

  • 500 osób średniorocznie zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego – 85 mln, lub przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy – 170 mln,

obowiązek sporządzenia dodatkowo, jako wyodrębnionej części szd, oświadczenia nt. informacji niefinansowych.

Wyświetlono 30% treści artykułu

MSSF a ustawa o rachunkowośći

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....