Angaż studenta na umowę zlecenia i o dzieło – zwolnienie od składek

Ewa Markiewicz

Przedsiębiorca w okresie przedświątecznym chciałby zatrudnić osoby do pomocy w ramach umowy zlecenia albo o dzieło, najlepiej studentów z uwagi na zwolnienie z opłacania składek ZUS.
Czy za takie osoby trzeba płacić składki na ubezpieczenie zdrowotne?
  • Kc – Kodeks cywilny

Zatrudnienie ucznia szkoły ponadgimnazjalnej oraz studenta na umowę o dzieło lub zlecenia nie rodzi po stronie firmy obowiązku zgłoszenia tej osoby do ubezpieczeń społecznych. Firma nie zgłasza jej również do ubezpieczenia zdrowotnego. Są jednak wyjątki od tej reguły, m.in. w przypadku gdy umowa zlecenia lub o dzieło jest zawarta z własnym pracownikiem (zatrudnionym na etacie) albo gdy student-zleceniobiorca ukończy 26 lat.

Najdogodniejszą formą zatrudnienia dla firmy jest zatrudnienie na umowę o dzieło, bo jego wykonawca nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym ani zdrowotnemu z tytułu tej umowy. Firma nie zgłasza takiej osoby do ZUS, czyli nie odprowadza za nią składek społecznych (emerytalnej, rentowych, chorobowej, wypadkowej) ani zdrowotnej.

Przy umowie o dzieło nie ma nawet znaczenia, czy zatrudniony jest uczniem lub studentem. Nie ma zatem dla osoby zatrudnianej górnej granicy wiekowej, której przekroczenie rodziłoby obowiązek objęcia jej ubezpieczeniami społecznymi.

Tylko w jednym przypadku firma jest zobowiązana zgłosić taką osobę do ZUS: gdy zawrze umowę o dzieło z własnym pracownikiem, który jest już zatrudniony na umowę o pracę. Przychód tej osoby z umowy o dzieło podlega oskładkowaniu łącznie z wynagrodzeniem za pracę na zasadach stosowanych do wynagrodzenia pracowniczego.

Podobnie jest w przypadku zawarcia przez firmę umowy zlecenia z własnym pracownikiem. Zleceniobiorca podlega wówczas wszystkim ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu jak pracownik.

Przy zatrudnieniu na zlecenie niezwiązanego z firmą ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej bądź studenta istotne znaczenie ma wiek osoby przyjmującej zlecenie. Osoby te nie podlegają ubezpieczeniom społecznym, o ile nie ukończyły 26. roku życia (zob. art. 6 ust. 4 usus). Nie podlegają też wówczas obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ustawa zdrowotna w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e uzależnia bowiem objęcie zleceniobiorcy tym ubezpieczeniem od podlegania przez niego z tytułu umowy zlecenia ubezpieczeniom społecznym.

Zleceniobiorca taki może natomiast być objęty ubezpieczeniem zdrowotnym jako członek rodziny osoby ubezpieczonej, np. rodzica.

Należy też mieć na uwadze, że do umowy zlecenia i o dzieło mają zastosowanie przepisy Kc i umów tych nie można zawierać zamiast umowy o pracę. Nie każdy rodzaj pracy może być wykonywany w ramach ww. umów cywilnoprawnych, a ZUS ma prawo do skontrolowania firmy w celu ustalenia, czy zlecenie wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy, w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym oraz pod jego kierownictwem, nie jest stosunkiem pracy, bez względu na nazwę zawartej umowy.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....