Amortyzacja u ryczałtowca i po przejściu na ogólne zasady opodatkowania

Marcin Sądej

Podatnik korzystający z ryczałtu ewidencjonowanego ma obowiązek ewidencjonowania oraz amortyzowania składników majątku trwałego, ale wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych nie stanowi dla niego kosztu uzyskania przychodów. Odpisy będą natomiast takim kosztem po zmianie formy opodatkowania na zasady ogólne – jednak tylko te dokonywane na bieżąco.

Przedsiębiorca, który wybrał zryczałtowaną formę opodatkowania, opodatkowuje wyłącznie uzyskany przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 uzpd). Chodzi o przychód zdefiniowany w art. 14 updof.

  • MF – Minister Finansów
  • IS – izba skarbowa
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  • wnip – wartości niematerialne i prawne

Podatnik taki nie ma możliwości uwzględnienia żadnych kosztów uzyskania przychodów. Dotyczy to również wydatków na zakup środków trwałych i wnip. Nie stanowią one kosztów podatkowych ani w sposób bezpośredni, ani poprzez dokonywane odpisy amortyzacyjne.

Mimo tego w myśl art. 15 ust. 1 uzpd podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są zobowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych i wnip oraz ewidencję wyposażenia.

Sposób jej prowadzenia określa rozporządzenie MF z 17.12.2002 w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (DzU z 2014 poz. 701). W świetle § 14 ww. rozporządzenia podatnik powinien prowadzić wykaz środków trwałych. Za środki trwałe oraz wnip uważa się składniki majątkowe, o których mowa w art. 22a–22o updof. Zapisów dotyczących środków trwałych oraz wnip dokonuje się w wykazie najpóźniej w miesiącu przyjęcia ich do używania.

Jeżeli przedsiębiorca zrezygnuje ze zryczałtowanej formy opodatkowania i przejdzie na tzw. zasady ogólne (podatek rozliczany wg skali podatkowej bądź liniowy), to w myśl art. 22n ust. 5 updof, zakładając ewidencję środków trwałych i wnip, uwzględnia w niej odpisy amortyzacyjne przypadające za okres opodatkowania w formie ryczałtu.

W ewidencji tej wykazuje wartość początkową zakupionych środków trwałych i wnip, ustaloną zgodnie z art. 22g updof, czyli w cenie zakupu. Odpisy amortyzacyjne – za okres opodatkowania ryczałtem – po przejściu na zasady ogólne nie stanowią oczywiście kosztów uzyskania przychodów, co potwierdza interpretacja IS w Poznaniu z 2.09.2015 (ILPB1/4511-1-803/15-4/AG), jednak pomniejszają wartość początkową, od której dokonywane są odpisy amortyzacyjne. Pozostała część wartości początkowej środka trwałego lub wnip (po pomniejszeniu o dotychczasowe odpisy niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów) stanowi koszt podatkowy w działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, ujmowany w rozliczeniu podatkowym poprzez dokonywanie dalszych odpisów amortyzacyjnych.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....