Akcja promocyjna i obowiązki płatnika PIT od nagród wydanych przedsiębiorcom

Marcin Sądej

Jeżeli karty podarunkowe wydawane są klientowi będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, na sprzedającym nie ciążą obowiązki płatnika PIT.

Potwierdza to interpretacja KIS z  9.05.2018 (0114-KDIP3-1.4011.161.2018.3.IF). Organ rozpatrywał sprawę spółki, która w ramach akcji promocyjnej przekazywała swoim klientom karty podarunkowe na zasadach określonych w regulaminie oferty. Spółka działa w branży energetycznej. Duża część jej klientów to osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Zdaniem spółki na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 8 updof przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń: gdyby klientem spółki w ramach oferty promocyjnej były osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, występujące w ofercie promocyjnej jako przedsiębiorcy, to przychód z tego tytułu będzie stanowił dla nich przychód ze źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”. W takim przypadku (...) podlegałby opodatkowaniu wg tych samych zasad, co przychód z prowadzonej działalności gospodarczej. Brak jest bowiem uzasadnienia do wyłączenia ze źródła przychodów „pozarolnicza działalność gospodarcza” ww. nagród, w sytuacji gdy dane czynności wykonywane są w ramach działalności zarobkowej prowadzonej we własnym imieniu i na własny rachunek, a ponadto działalność ta ma charakter zorganizowany i ciągły (powtarzalny i stały), a więc zostaną spełnione przesłanki z art. 5a pkt 6 updof. W takim przypadku art. 44 ust. 1 pkt 1 updof nakłada na podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej obowiązek samoopodatkowania uzyskiwanych przez nich dochodów. Zatem, zdaniem spółki, nie będzie ona płatnikiem podatku PIT z tytułu kart podarunkowych, niezależnie od ich wartości (...). Na spółce nie będzie ciążył również obowiązek wystawiania informacji PIT-8C.

KIS uznała to stanowisko za prawidłowe. Identyczny pogląd wyraziła też w innych pismach dotyczących nagród wydawanych przedsiębiorcom w związku z organizowaniem akcji promocyjnej czy sprzedaży premiowej (np. interpretacje KIS z 27.07.2018, 0114-KDI-P3-1.4011.340.2018.1.EC, 2.03.2018, 0114-KDIP3-1.4011.486.2017.2.EC, i 1.02.2018, 0114-KDIP3-1.4011.468.2017.1.EC). Potwierdziła, że w takich przypadkach nie ma zastosowania art. 30 ust. 1 pkt 2 updof, w myśl którego od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. A zatem nie stosuje się też art. 41 ust. 4 updof obligującego płatnika do poboru zryczałtowanego PIT od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....