Rachunkowość - Sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom – rozmowa „Rachunkowości” z Franciszkiem Walą, prezesem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
rach_number_s

Forum SKwP Sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom – rozmowa „Rachunkowości” z Franciszkiem Walą, prezesem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Z naszych obserwacji wynika, że w 2016 r. wzmogła się aktywność działań Stowarzyszenia. Czy wiąże się to z przygotowaniami do obchodów 110. rocznicy powstania organizacji księgowych na ziemiach polskich?

Stowarzyszenie w swojej działalności zawsze stara się być aktywne, chociaż jest zjawiskiem naturalnym w każdej organizacji społecznej i zawodowej, że występują okresy wzmożonej aktywności. Jeżeli Czytelnicy „Rachunkowości” zauważyli większą aktywność SKwP, jest to zapewne spowodowane nagromadzeniem się w ostatnim okresie wielu przedsięwzięć publicznych z udziałem Stowarzyszenia. Jako przykłady można wymienić konferencje naukowe objęte patronatem SKwP, organizowane na uczelniach wyższych, m.in. „Normy Rachunkowości” na UE we Wrocławiu, „Abakus” na UMK w Toruniu czy Zjazd Katedr Rachunkowości na UE w Katowicach. Natomiast oddziały okręgowe Stowarzyszenia zorganizowały wiele konferencji zawodowych dla księgowych, a także dla osób ze służb ekonomicznych oraz przedsiębiorców. Tematyka tych konferencji coraz częściej wykracza poza sprawy rachunkowości i podatków. Niemniej obie te dziedziny dominują, są bowiem ściśle powiązane z ekonomiką i organizacją przedsiębiorstw, sposobami zarządzania nimi, a także z ryzykiem, na jakie narażona jest działalność gospodarcza. Zwiększenie liczby konferencji i roboczych seminariów czy warsztatów dla księgowych i kadr menedżerskich wynika też z licznych zmian przepisów prawa.

Spośród ostatnio odbywających się konferencji chciałbym w szczególności wyróżnić tę zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości SGH i Radę Naukową SKwP pod hasłem „Cyberprzestrzeń a rachunkowość”, gdyż problematyka ta nabiera coraz większego znaczenia, a zarazem jest niezmiernie złożona. Coraz powszechniejsza informatyzacja zarówno zdarzeń składających się na działalność gospodarczą, jak i wielu czynności w naszym życiu jest „znakiem firmowym” współczesności i nośnikiem postępu, stwarza wiele możliwości dynamizowania rozwoju, ale także niesie wielkie zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i ochrony mienia.

Także w dziedzinie rachunkowości informatyzacja jest dobrodziejstwem, gdyż ułatwia i przyspiesza wykonywanie wielu operacji, zapewnia wysoką jakość i zwielokrotnienie możliwości przetwarzania danych, a zatem stwarza coraz lepsze warunki dla realizowania funkcji informacyjnej i kontrolnej przez rachunkowość.

Równolegle jednak występuje ry

b
rach_number_e

Przeczytaj również: