Rachunkowość - Kalendarium
rach_number_s

Forum SKwP Kalendarium

  • W IV kwartale 2016 r. odbyły się 4 regionalne spotkania przedstawicieli jednostek organizacyjnych SKwP (w Poznaniu, Bydgoszczy, Warszawie i Krakowie), poświęcone w szczególności formom realizacji bieżących i przyszłych celów działalności Stowarzyszenia. Dały one możliwość szerszego zaprezentowania różnych inicjatyw realizowanych przez oddziały, podzielenia się zarówno sukcesami, jak i problemami. Obszerna relacja z regionalnych narad została zamieszczona w „Świecie Księgowych” , dołączonym do grudniowego wydania „Rachunkowości”.

  • 9–11.10.2016 r. w Dreźnie odbyła się 39. Konferencja Związku Niemieckich Doradców Podatkowych (DStV), w której uczestniczyła prof. dr hab. Anna Karmańska, członek Zarządu Głównego (ZG) i wiceprzewodnicząca Rady Naukowej SKwP. Tematyka konferencji dotyczyła m.in. dematerializacji, cyfryzacji i digitalizacji danych, sprawozdań, a także zeznań podatkowych. Zajmowano się zarówno problemami doradztwa podatkowego, tworzącymi się w cyfrowej rzeczywistości, jak i tradycyjnymi, takimi jak prowadzenie kancelarii, marketing, relacje z klientami, ustawiczne dokształcanie.

  • 10–11.10.2016 r. odbyło się posiedzenie ZG SKwP, poświęcone m.in. projektowanym zmianom w statucie Stowarzyszenia, wynikającym z nowelizacji ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, 110. rocznicy istnienia organizacji społeczno-zawodowych na ziemiach polskich oraz bieżącej działalności SKwP.

  • 10–12.10.2016 r. w Katowicach zorganizowano Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw pod Wysokim Patronatem Parlamentu Europejskiego. SKwP reprezentował prof. dr hab. Waldemar Dotkuś, członek Rady Naukowej SKwP, który uczestniczył w zorganizowanym 11.10.2016 r. panelu „Rentowna innowacja – jak zwiększyć efektywność procesów w firmie”. Szczegółowe zagadnienia referowane przez członków panelu oraz pojawiające się podczas ożywionej dyskusji ze słuchaczami dotyczyły: rentowności, kontaktów z inwestorami, modeli rozwoju firm, problematyki podatkowej, a także stat

b
rach_number_e

Przeczytaj również: