Rachunkowość - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce


Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest najstarszą i największą polską organizacją skupiającą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami.


Od 1907 roku, Stowarzyszenie nieustannie dokłada starań, by jego członkowie odznaczali się najwyższej jakości wiedzą i umiejętnościami, kompetencjami technicznymi, oraz postępowali zgodnie zasadami etyki zawartymi w Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości.


Ukoronowaniem tych działań jest przyjęcie Stowarzyszenia w 1989 roku do Międzynarodowej Federacji Księgowych - największej światowej organizacji zawodowej skupiającej organizacje zawodowe księgowych i biegłych rewidentów z ponad 130 krajów świata.Z życia Stowarzyszenia

Komisja Etyki i Rada Programowa „Świata Księgowych” w nowej kadencji

Rozpoczęła się nowa kadencja władz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na lata 2015–2018. Na XXI Krajowym Zjeździe Delegatów zostały wybrane organy naczelne władz i powołane komisje problemowe Zarządu Głównego (ZG). czytaj dalej Komisja Etyki i Rada Programowa „Świata Księgowych” w nowej kadencji

Specjalna oferta szkoleniowa

Wrzesień to początek nowego okresu intensywnej nauki i podnoszenia kwalifikacji. SKwP przygotowało bogatą ofertę szkoleniową zarówno dla osób, które dopiero rozpoczynają wykonywanie zawodu księgowego, jak i tych, które podnoszą swoje kwalifikacje albo aktualizują wiedzę. czytaj dalej Specjalna oferta szkoleniowa

Wręczenie nagród w konkursie na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości

W siedzibie ZG SKwP 15.09.2015 r. wręczono nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu na najlepsze prace habilitacyjne, doktorskie, magisterskie i dyplomowe z rachunkowości. Przybyłych powitali Franciszek Wala – prezes ZG SKwP
i prof. Zbigniew Luty – przewodniczący Rady Naukowej SKwP. czytaj dalej Wręczenie nagród w konkursie na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości

Rachunkowość MŚP

Profesjonalny biznes potrzebuje profesjonalnej rachunkowości. Skala działania nie ma tu znaczenia. System rachunkowości MŚP jest kopalnią informacji, z których przy prowadzeniu biznesu można i należy korzystać pełną garścią. Rachunkowość jest ważna na każdym etapie ekonomicznego życia przedsiębiorstwa. czytaj dalej Rachunkowość MŚP

Warsztaty MSSF

Bank Światowy, Fundacja MSSF oraz SKwP organizują jednodniowe warsztaty MSSF, które odbędą się 6.11.2015 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach Programu Pomocy Technicznej w Zakresie Sprawozdawczości Finansowej (FRTAP). Ich gospodarzem jest SKwP. Zapoczątkowana
w 2010 r. inicjatywa Edukacyjna Fundacji MSSF (IFRS Foundation), która jest autorem innowacyjnego podejścia, ułatwiającego studentom szkół wyższych, kandydatom przygotowującym się do zawodu księgowego oraz praktykującym księgowym skuteczne opanowanie zasad stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. czytaj dalej Warsztaty MSSF

Z działalności SKwP Styczeń 2016

Jesień obfitowała w ważne dla środowiska księgowych obrady, w których SKwP brało czynny udział. Było organizatorem, współorganizatorem lub patronem 4 ogólnopolskich konferencji. czytaj dalej Styczeń 2016

Lipiec 2015

XXI Krajowy Zjazd Delegatów SKwP, na posiedzeniu 16.06.2015 r., wybrał 11 członków Zarządu Głównego (ZG) niebędących prezesami oddziałów okręgowych, a także członków Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego na kadencję 2015–2018. czytaj dalej Lipiec 2015