Rachunkowość - Zwolnienie z VAT dla dostawy budynku wykorzystywanego po wybudowaniu w działalności gospodarczej
rach_number_s

Zwolnienie z VAT dla dostawy budynku wykorzystywanego po wybudowaniu w działalności gospodarczej

  • 2016-11-15
  • Łukasz Chłond, partner w TaxTone

Pytanie:

Firma chce sprzedać nieruchomość zabudowaną. Składa się na nią działka, na której zlokalizowano 2 budynki. Jeden z nich został wniesiony do firmy aportem w 2006 r. Aport nieruchomości był zwolniony z VAT zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami. Po nabyciu ww. nieruchomości firma użytkowała ją dla potrzeb działalności opodatkowanej VAT, nie dokonując żadnych ulepszeń w rozumieniu updop i updof.

Drugi budynek został przez nią wybudowany w 2010 r. i od tej pory wykorzystywany jest wyłącznie w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Również nie dokonywano żadnych jego ulepszeń w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych.

Czy sprzedaż tych nieruchomości będzie zwolniona z VAT?

Odpowiedź:

W przypadku dostawy nieruchomości zabudowanych z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu (art. 29a ust. 8 ustawy o VAT). Oznacza to, że gdy na gruncie został posadowiony budynek lub budowla, dostawa całej nieruchomości o

b
rach_number_e

Przeczytaj również: