Rachunkowość - Zwolnienie od VAT wspólnoty mieszkaniowej
rach_number_s

Zwolnienie od VAT wspólnoty mieszkaniowej

  • 2016-12-09
  • Artur Kowalski, doradca podatkowy

Pytanie:

Jak liczyć limit wartości sprzedaży uprawniający do zwolnienia podmiotowego w przypadku wspólnoty mieszkaniowej?

Czy uwzględnia się w nim zwolnione od VAT dostawy mediów refakturowane na rzecz mieszkańców?

Odpowiedź:

Wspólnota mieszkaniowa podlega przepisom ustawy o VAT. Jako podatnik może zdecydować, że chce być czynnym podatnikiem albo skorzystać ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Przepis ten zwalnia od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 150 000 zł (bez kwoty podatku).

W myśl art. 113 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy o VAT do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem transakcji związanych z nieruchomościami, jeżeli nie mają charakteru transakcji pomocniczych.

Przepisem wydanym na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT jest rozporządzenie MF z 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (DzU z 2015 r. poz. 736). Zgodnie z jego § 3 ust. 1 pkt 10 woln

b
rach_number_e

Przeczytaj również: