Rachunkowość - Zakup kolejowych biletów miesięcznych dla pracowników – skutki w VAT
rach_number_s

Zakup kolejowych biletów miesięcznych dla pracowników – skutki w VAT

  • 2017-01-10
  • Edyta Głębicka, doradca podatkowy

Pytanie:

Spółka rozważa możliwość zakupu dla pracowników miesięcznych biletów PKP na dojazdy z miejsca zamieszkania w Łodzi do pracy w Warszawie (i powrotnych) oraz przekazania ich nieodpłatnie pracownikom.

Jak wygląda kwestia odliczania VAT przy zakupie biletów i naliczania tego podatku w momencie ich przekazania pracownikom?

Odpowiedź:

Kwotę VAT należnego można obniżyć o kwotę VAT naliczonego zawartego w cenie nabytych towarów bądź usług w takim zakresie, w jakim te towary bądź usługi wykorzystywane są przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych VAT (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT).

Można twierdzić, że zakup biletów miesięcznych dla pracowników nie jest zakupem usług związanych z czynnościami opodatkowanymi. Pracodawca generalnie nie ma obowiązku ponoszenia kosztów dojazdu pracowników do miejsca pracy (i z powrotem). W związku z tym wydatki te służą potrzebom prywatnym pracowników, a nie celom firmowym. Spółka nie ma więc prawa do odliczenia VAT naliczonego. Kwotę wydatku w całości (łącznie z VAT) może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Z drugiej strony jednak można oceniać związek tych wydatków z czynnościami opodatkowanymi w szerokim aspekcie, a mianowicie uznać, że zakup biletów miesięcznych dla pracowników wiąże się (pośrednio) z działalnością gospodarczą pracodawcy – wpływa bowiem pozytyw

b
rach_number_e

Przeczytaj również: