Rachunkowość - Autoresponder jako potwierdzenie odbioru faktury korygującej
rach_number_s

Autoresponder jako potwierdzenie odbioru faktury korygującej

  • 2016-12-09
  • Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy

Pytanie:

Spółka jest producentem mebli. Część faktur i faktur korygujących wystawia w formie elektronicznej (PDF) oraz w formie skanów (JPG) faktur papierowych. Są one wysyłane do kontrahentów e-mailem. Korekty są wystawiane m.in. z racji zwrotu towarów, udzielenia rabatów czy zaistnienia pomyłek w stawce, kwocie podatku lub podstawie opodatkowania.

Czy potwierdzeniem otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta może być otrzymanie przez spółkę automatycznego komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondera) potwierdzającego dotarcie do kontrahenta e-maila zawierającego tę fakturę?

Odpowiedź:

Warunkiem obniżenia przez sprzedawcę kwoty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej jest posiadanie potwierdzenia odbioru tej faktury przez nabywcę (z pewnymi nieistotnymi

b
rach_number_e

Przeczytaj również: