Rachunkowość - Zakup kolejowych biletów miesięcznych dla pracowników – skutki podatkowe i składkowe
rach_number_s

Zakup kolejowych biletów miesięcznych dla pracowników – skutki podatkowe i składkowe

  • 2016-12-09
  • Edyta Głębicka, doradca podatkowy

Pytanie:

Spółka rozważa możliwość zwrotu pracownikom kosztów zakupu miesięcznych biletów PKP na dojazdy z Łodzi do pracy w Warszawie (i dojazdy z pracy do domu). Inną opcją jest zakup takich biletów i przekazywanie ich nieodpłatnie pracownikom. Chodzi przy tym wyłącznie o sfinansowanie przez spółkę dojazdów pracowników do miejsca pracy, a nie opłacenie przemieszczania się w celu wykonywania obowiązków służbowych w godzinach pracy.

Czy wydatki na ten cel będą kosztami uzyskania przychodów spółki i czy u pracowników powstanie przychód opodatkowany i oskładkowany?

Odpowiedź:

Pracownik jest obowiązany świadczyć pracę w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Obciąża go zatem koszt dojazdu i powrotu z pracy – w świetle orzecznictwa sądowego nie ulega wątpliwości, że jest to jego wydatek prywatny.

Rozliczenie PIT

Zapewnienie takich przejazdów lub ich sfinansowanie przez pracodawcę zasadniczo powoduje więc powstanie przychodu u pracownika. Definicję przychodu ze stosunku pracy zawiera art. 12 ust. 1 updof – są to wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczeg&o

b
rach_number_e

Przeczytaj również: