Rachunkowość - Przedawnienie a zabezpieczenia rzeczowe na majątku dłużnika
rach_number_s

Przedawnienie a zabezpieczenia rzeczowe na majątku dłużnika

  • 2017-01-10
  • Witold Missala, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

Pytanie:

Spółka akcyjna prowadziła działalność produkcyjno-
-handlową i w pewnym okresie popadła w zadłużenie przekraczające jej majątek. Główny wierzyciel (bank), który w latach 1998–2002 udzielał 4-krotnie kredytu na rozwój spółki, złożył wniosek do sądu o jej upadłość. Sąd odrzucił wniosek, stwierdzając, że nie ma ona środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.

W 2009 r. bank przekazał zadłużenie spółki Niestandaryzowanemu Sekurytyzacyjnemu Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu (NSFIZ), ale ta podważyła prawomocność przejęcia zadłużenia. Sprawa została skierowana na drogę sądową, a sąd ostatecznie uznał za skuteczne przejęcie tylko pierwszej transzy kredytu.

Czy w związku z tym należy odpisać w zyski jednostki 3 transze kredytu jako przedawnione i zapłacić podatek dochodowy, jeżeli wartość kredytu była zabezpieczona przymusową hipoteką? Jakie dodatkowe działania powinna podjąć spółka?

Wierzyciele spółki, dostawcy towarów i usług zabezpieczyli swoje należności wyrokami sądowymi, zastawami rejestrowymi oraz wpisami hipotecznymi na tej samej nieruchomości co bank. W 2016 r. główna część tych zobowiązań ulegnie przedawnieniu. Czy można odpisać te kwoty na przychody jednostki jako przedawnione (i jednocześnie odprowadzić podatek dochodowy), jeżeli nie jest wykreślona hipoteka? Jakie działalnie należy podjąć, aby być w zgodzie

b
rach_number_e

Przeczytaj również: