Rachunkowość - Jak rozliczyć w kosztach opłatę za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej
rach_number_s

Jak rozliczyć w kosztach opłatę za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej

  • 2016-12-09
  • Edyta Głębicka, doradca podatkowy

Pytanie:

Zakupiliśmy działkę rolną, którą wprowadziliśmy do ewidencji środków trwałych. Nie zamierzamy jednak wykorzystywać jej na cele rolnicze – chcemy wybudować na niej budynek o przeznaczeniu magazynowym lub biurowym. Dokupiliśmy właśnie tę działkę, ponieważ sąsiaduje z terenem naszej firmy. Zanim dojdzie do budowy, konieczne będzie urzędowe wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.

Jak powinniśmy rozliczyć podatkowo związane z tym opłaty? Zwiększyć wartość gruntu? Ująć w wartości początkowej budynku, który powstanie? A może będą to bieżące koszty działalności?

Odpowiedź:

Na pierwszy rzut oka żadna z powyższych opcji nie wydaje się wykluczona i dla każdej można znaleźć uzasadnienie. Mając zaś na uwadze dążenie organów podatkowych do jak najmniej korzystnego dla podatników rozliczania kosztów uzyskania przychodów, rozliczenie wskazanych wydatków w czasie poprzez amortyzację czy wręcz odsunięcie możliwości ich rozliczenia dopiero na moment zbycia nieamortyzowanego środka trwałego (grunty stanowią składnik majątku trwałego, ale nie dokonuje się od nich odpisów amortyzacyjnych), wydaje się oczywiste.

Jednak niespodziewanie organy podatkowe opowiadają się za bezpośrednim ujęciem takich wydatków w kosztach podatkowych, w dacie ich poniesienia.

Jeśli firma ma działkę rolną i zamierza wznieść na niej jakieś obiekty, to realizację inwestycji może rozpocząć dopiero po zmianie przeznaczenia gruntu („odrolnieniu” działki). Wnioski w tej sprawie przyjmują wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Konieczne może być też uzyskanie decyzji (zezwolenia) o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej. Związane z tym opłaty wnoszone są na rzecz organów samorządu terytorialnego. Zasady ich obliczania określa ustawa z 3.02.1995 r. o o

b
rach_number_e

Przeczytaj również: