Rachunkowość - O Wydawnictwie

O Wydawnictwie

Wydawnictwo Rachunkowość redaguje i wydaje książki o tematyce rachunkowości, finansów, rewizji finansowej, a także miesięcznik „Rachunkowość".

Na naszych łamach zapewniamy bieżące, miarodajne wyjaśnienia i konsultacje, poświęcone zwłaszcza aktualnym problemom rachunkowości, rewizji i podatków. Czyta nas przede wszystkim - choć nie tylko - kierowniczy personel służb finansowo-księgowych i biegli rewidenci, którym dostarczamy aktualnych interpretacji i ich zastosowań w praktyce. Cieszymy się opinią wiarygodnego, merytorycznego i fachowego Wydawnictwa.

Tradycją już lat stało się coroczne publikowanie zeszytu specjalnego „Zamknięcie Roku”, pomocnego w prawidłowym sporządzeniu zamknięcia rocznego. Wielu czytelników sięga też po inne zeszyty specjalne, jak np. poświęconego inwentaryzacji (jest to kopalnia wiadomości jak organizować i przeprowadzać spis z natury różnych grup aktywów, dokonywać uzgodnień czy weryfikować salda), czy publikującego wybrane tematy egzaminacyjne, ułatwiające kandydatom na biegłych rewidentów przygotowanie się do egzaminu.

Sześćdziesięciopięcioletni dorobek i pozycja „Rachunkowości” to rezultat pracy Redakcji, licznej rzeszy Czytelników, którzy inspirują szczegółową tematykę pisma oraz Autorów, których Redakcji udało się przyciągnąć do współpracy, a których wspólną cechą jest świetna znajomość tematu. Trudno tu przytaczać pełną listę osób współpracujących z pismem, ale byli i są to kompetentni specjaliści wysokiej klasy.

Naszą działalność traktujemy nie tylko jako przedsięwzięcie biznesowe ale także, a może przede wszystkim jako misję, wkład w rozwój rachunkowości w Polsce. Wspieramy i uczestniczymy w wydarzeniach społecznych i naukowych: konferencjach, sympozjach, zjazdach, konkursach - także studenckich. Współpracujemy jako sponsor oraz patron medialny z uczelniami ekonomicznymi z całego kraju, jesteśmy obecni z naszymi publikacjami na szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości i pokrewnych.

Nasze wydawnictwa mają zasięg ogólnopolski, współpracujemy z największymi kolporterami i hurtowniami w kraju.

Nasi partnerzy:

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest najstarszą i największą polską organizacją skupiającą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami.

Od 1907 roku, Stowarzyszenie nieustannie dokłada starań, by jego członkowie odznaczali się najwyższej jakości wiedzą i umiejętnościami, kompetencjami technicznymi, oraz postępowali zgodnie zasadami etyki zawartymi w Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości. czytaj dalej Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Wybrana kategoria nie istnieje.