Rachunkowość - Konkurs na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości w 2016 r.
rach_number_s

Konkurs na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości w 2016 r.

  • 2016-12-12
  • Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ogłasza 48. edycję konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości i przetwarzania danych z zakresu rachunkowości.

Celem konkursu jest zmotywowanie pracowników nauki do podejmowania indywidualnie lub grupowo prac naukowo-badawczych, naukowo-popularyzacyjnych, monograficznych i innych z zakresu rachunkowości.

W konkursie mogą brać udział prace:

  • doktorskie – po prawomocnym przyznaniu autorowi stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,

  • magisterskie i dyplomowe, które otrzymały ocenę co najmniej bardzo dobrą od promotora oraz recenzenta lub recenzentów i za które zostały nadane odpowiednie tytuły zawodowe,

  • inne opublikowane drukiem bądź niepublikowane prace autorów, zarówno posiadających tytuły nau

b
rach_number_e

Przeczytaj również: