Rachunkowość - Aktywa finansowe - XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Normy Rachunkowości
rach_number_s

Aktywa finansowe - XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Normy Rachunkowości

  • 2016-12-12
  • dr Alicja Mazur, Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Zasady klasyfikacji, wyceny i prezentacji aktywów finansowych w sprawozdaniu finansowym oraz związane z nimi kwestie podatkowe rodzą wiele wątpliwości natury teoretycznej i praktycznej. Dyskutowano o tym podczas konferencji zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej i Kontroli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wraz ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.

Globalizacja i związana z nią swoboda przepływu kapitału, jak również rosnąca rola sfery finansowej i kryteriów finansowych w gospodarce wpływają na systematyczny wzrost liczby podmiotów dokonujących transakcji na rynkach kapitałowych. Powoduje to coraz większy wpływ operacji finansowych na wynik finansowy jednostek, w szczególności spoza sektora finansowego, a także wzrost udziału aktywów finansowych w ich majątku.

Cechą charakterystyczną aktywów finansowych jest różny cel ich posiadania. Mogą być one np. utrzymywane w celach inwestycyjnych, oszczędnościowych, spekulacyjnych, jako lokata przejściowego nadmiaru środków lub zwiększenia wartości danej jednostki. Skutkiem różnorodnych celów utrzymywania aktywów finansowych jest różna ich klasyfikacja, która z kolei określa sposób ich wyceny oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym.

Związanym z tym wątpliwościom poświęcono XVI edycję cyklu konferencji naukowych Normy Rachunkowości. Odbyła się ona 7–8.11.2016 r. pod patronatem Ministerstwa Finansów. W skład Komitetu Honorowego Konferencji weszli: prof. dr hab. Andrzej Kaleta – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego (UE) we Wrocławiu, prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet – dziekan Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów UE we Wrocławiu, Franciszek Wala – prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Krzysztof Burnos – prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

W konferencji wzięło udział 50 osób reprezentujących ośrodki akademickie w Polsce i na Białorusi, w tym przedstawiciele Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu i Mińsku, Uniwersytetów: Gdańskiego, Łódzkiego, Rzeszowskiego, Szczecińskiego, Warszawskiego, Technologiczno-Przy

b
rach_number_e

Przeczytaj również: