Rachunkowość - Prezentacja aktywów finansowych zaangażowanych w kapitale innej jednostki
rach_number_s

Prezentacja aktywów finansowych zaangażowanych w kapitale innej jednostki

Pytanie:

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do uor przewiduje, że długoterminowe aktywa finansowe, inwestycje długoterminowe oraz należności i zobowiązania długo- i krótkoterminowe prezentuje się w podziale na dotyczące jednostek:

  • powiązanych,

  • pozostałych, w których jednostka ma zaangażowanie w kapitale,

  • pozostałych.

Natomiast krótkoterminowe aktywa finansowe prezentuje się z podziałem na dotyczące jednostek powiązanych oraz po

b
rach_number_e

Przeczytaj również: