Rachunkowość - Możliwość niestosowania przepisu uor w celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej
rach_number_s

Możliwość niestosowania przepisu uor w celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej

Pytanie:

Nasza spółka z o.o. posiada zarejestrowany urzędowo wytworzony własnymi siłami znak towarowy, który początkowo jako nienabyte prawo nie został wprowadzony do ksiąg rachunkowych. Jego wartość – 100 mln zł – potwierdza wycena rzeczoznawcy. Znak ten został wniesiony jako aport do innej spółki (Wn konto „ Długoterminowe aktywa finansowe”, Ma konto „Wartości niematerialne i prawne”), ale przedtem został wprowadzony do ksiąg jako „Wartości niematerialne i prawne” (Wn konto 02), a jego równowartość zarejestrowano drugostronnie na kapitale z aktualizacji (Ma konto 80-3). Na zastrzeżenie biegłego rewidenta, że tego składnika aktywów nie było w księgach rachunkowych, powołaliśmy się na art. 4 ust. 1b uor – naszym zdaniem chodzi tu o wyjątkowy przypadek,

b
rach_number_e

Przeczytaj również: