Rachunkowość - Kiedy sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe
rach_number_s

Kiedy sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Pytanie:

Spółka akcyjna ma 1 spółkę zależną. Mamy następujące wątpliwości dotyczące obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego:

1. Jak rozumieć art. 56 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 uor wskazujące na możliwość niesporządzania sprawozdania skonsolidowanego ze względu na wielkość sumy aktywów bilansu, przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz zatrudnienia przed dokonaniem wyłączeń konsolidacyjnych oraz po dokonaniu wyłączeń konsolidacyjnych, zważywszy że nie zamieszczono pomiędzy tymi punktami żadnego spójnika (np. „lub”, „ oraz”, „i”)?

Czy istnieje możliwość wyboru sposobu ustalania wielkości warunkujących zwolnienie ze sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, czy też kryteria określone w obydwu punktach należy spełniać łącznie?

2. Na dzień bilansowy 31.12.2015 r. spółka akcyjna przekraczała granice określone w art. 56 ust. 1 pkt 1 i 2, ale nie tworzyła grupy kapitałowej; posiadała jedynie jednostkę stowarzyszoną. Dopiero w 2016 r., po podwyższeniu kapitału tej jednostki i objęciu w niej dodatkowych udziałów przez naszą spółkę, stała się ona jednostką zależną, a my – jednostką dominującą. Art. 56 ust. 1 uor mówi o roku obrotowym oraz roku poprzedzającym rok obrotowy.

Jeżeli za 2016 r. przekroczone są granice, to czy mamy obowiązek sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego?

b
rach_number_e

Przeczytaj również: