Rachunkowość - Ewidencja i prezentacja skutków likwidacji garażu, który spłonął
rach_number_s

Ewidencja i prezentacja skutków likwidacji garażu, który spłonął

Pytanie:

Spalił się garaż naszej spółki. Zostanie on zlikwidowany. Do końca 2015 r. koszty z tego tytułu byłyby odnoszone w straty nadzwyczajne.

Jak obecnie, po zmianach uor, ująć to zdarzenie w księgach rachunkowych i zaprezentować w sprawozdaniu finansowym za 2016 r.?

Odpowiedź:

Począwszy od 2016 r., w uor znacznie zawężona została definicja strat i zysków nadzwyczajnych. Kategoria ta pozostała tyl

b
rach_number_e

Przeczytaj również: