Rachunkowość - Czy jednostka w upadłości sporządza sprawozdanie z działalności
rach_number_s

Czy jednostka w upadłości sporządza sprawozdanie z działalności

Pytanie:

Jesteśmy spółką z o.o. w upadłości. Czy mamy obowiązek sporządzania – wraz ze sprawozdaniem finansowym – sprawozdania z działalności?

Uor nie zawiera szczególnych regulacji w tym zakresie, Ksh również. Jeżeli mielibyśmy je sporządzać, to zastanawiamy się nad przydatnością takiego sprawozdania.

Odpowiedź:

Uor reguluje zasady rachunkowości, w tym zasady sprawozdawczości jednostek objętych jej postanowieniami. Spółka z o.o. będąca w upadłości ma obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego na dzień:

poprzedzający dzień ogłoszenia upadłości,

kończący każdy rok obrotowy trwania postępowania upadłościowego,

zakończenia postępowania upadłościowego (art. 12 ust. 2 w zw. z art. 45 us

b
rach_number_e

Przeczytaj również: