Rachunkowość - Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych – zakres i prezentacja
rach_number_s

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych – zakres i prezentacja

Pytanie:

W rachunku zysków i strat figuruje obecnie – w grupie pozostałych przychodów operacyjnych i pozostałych kosztów operacyjnych – poz. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych. Dotychczas pozycja taka występowała tylko w pozostałych kosztach operacyjnych. W grupie pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych występuje także poz. Inne przychody/koszty operacyjne.

Co zatem rozumieć przez aktualizację wartości? Czy tylko odpisy aktualizujące?

Odpowiedź:

Uor w art. 28 określa zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy. Aktywa niefinansowe, o których mowa w pytaniu, to:

  1. środki trwałe

b
rach_number_e

Przeczytaj również: