Rachunkowość - Drzewo w przedsiębiorstwie
rach_number_s

Drzewo w przedsiębiorstwie

  • 2016-06-08
  • BEATA SADOWSKA, dr nauk ekonomicznych

Na terenie wielu jednostek gospodarczych, w tym przedsiębiorstw nieprowadzących gospodarki rolnej ani leśnej, rosną drzewa. Są one trwale związane z gruntem będącym własnością jednostki gospodarczej lub oddanym jej w wieczyste użytkowanie.

Drzewa nie są jednak ujmowane w ewidencji księgowej, co potwierdziły badania empiryczne.

Zważywszy że stanowią niekiedy znaczne zasoby, powstaje pytanie: czy praktyka taka jest słuszna? Czy może należy drzewa jako składnik majątku jednostki wprowadzać do ksiąg, co wiązałoby się z ich wyceną i ew. inwentaryzacją? Jak je wtedy klasyfikować – do środków trwałych czy środków obrotowych?

b
rach_number_e

Przeczytaj również: