Rachunkowość - Faktoring w księgach – wybrane zagadnienia
rach_number_s

Faktoring w księgach – wybrane zagadnienia

  • 2016-11-09
  • Wojciech Baucz

Faktoring stał się w ostatnich latach dość popularną formą finansowania działalności, gdyż poprawia płynność przedsiębiorstw. Firmom stosunkowo łatwo jest uzyskać dostęp do tego rodzaju finansowania, stąd staje się ono realną alternatywą wobec kredytu bankowego. Jednocześnie faktoring ze względu na różne jego odmiany rodzi nowe problemy w dziedzinie rachunkowości. Niektórym z tych zagadnień poświęcony jest niniejszy artykuł.

Istotą faktoringu jest finansowanie działalności przedsiębiorców drogą wcześniejszej spłaty wierzytelności należnych od odbiorcy (należności z tytułu dostaw i usług) przez faktora (firmę zajmującą się faktoringiem). Faktor nabywa wierzytelności należne przedsiębiorcy, czyli faktorantowi, z tytułu sprzedaży przez niego towarów lub wykonania usługi w zamian za określoną kwotę odpowiadającą wartości nominalnej wierzytelności, pomniejszonej o wynagrodzenie faktora, które ma zasadniczo formę dyskonta (prowizji).

Faktoring może również – poza finansowaniem działalności – polegać na wsparciu bądź wyręczaniu faktoranta w czynnościach zmierzających do ściągnięcia wierzytelności i zmniejszać ryzyko niewypłacalności dłużnika.

W faktoringu występują 3 podmioty: faktor (instytucja trudniąca się faktoringiem), faktorant (sprzedawca) oraz dłużnik (odbiorca).

Faktorem jest najczęściej wyspecjalizowany podmiot finansowy (bank, spółka zajmująca się faktoringiem), może nim być jednak także indywidualny przedsiębiorca zajmujący się działalnością faktoringową.

Faktorant to wierzyciel, który ma wymagające zapłaty należności udokumentowane fakturami. Najczęściej wynikają one z wykonania dostaw lub usług.

Dłużnik to nabywca towarów bądź usług.

Warto zwrócić uwagę, że współpraca między faktorem a faktorantem jest współpracą długookresową, a nie incydentalną – umowy faktoringu zazwyczaj zawierane są na określony, dłuższy czas i dotyczą pakietów, a nie pojedynczych wierzytelności.

b
rach_number_e

Przeczytaj również: