Rachunkowość - Data księgowania wkładów podwyższających kapitał podstawowy
rach_number_s

Data księgowania wkładów podwyższających kapitał podstawowy

Pytanie:

Jeden z udziałowców naszej spółki z o.o. jest jednocześnie dostawcą półfabrykatów i – w mniejszym stopniu – odbiorcą naszych produktów. Zadłużenie (per saldo) spółki wobec tego udziałowca było dość znaczne. Udz

b
rach_number_e

Przeczytaj również: