Rachunkowość - Czas przechowywania dokumentacji wynagrodzeń
rach_number_s

Czas przechowywania dokumentacji wynagrodzeń

Pytanie:

Przez jaki okres przechowywać umowy o dzieło łącznie z rachunkami do tych umów?

Odpowiedź:

Zależy to od tego, czy wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych wchodzą do postawy obliczania świadczeń emerytalnych i rentowych.

Jeżeli tak (n

b
rach_number_e

Przeczytaj również: